Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

@KLM: elsősorban olyanokra gondoltam, akik legalább az utóbbival felérnek... de a hajlandóságért is thx.
Ami a másik két ősfajt illeti, nyilván nekik is van valamilyen fokú teratómiájuk, ami alapértelmezésben elmarad az aquirok ynevi viszonylatban extrém magas 2-4 százalékától. Részleteket azért nem tudok, mert az alpkönyv emberközpontú, a G3 vonatkozó részeiben szereplő egyetlen amund pedig éppúgy nem tipikus, mint az egyetlen Ynevről elérhető teratóm sík.


@Danren con Erwion: ez nagyon messzire vezet, nem fogok tudni kielégítő választ rögtönözni rá. A lényeg az, hogy a császár és a hősök esetében metafizikai szintlépés történt, és van egy isten - bizonyos Larion - aki Airun Al Marem látomásaiban a Változás Kapujának szokta nevezni magát, és feltűnő érdeklődést mutat azok iránt, akik számára Ynev sem elég tágas.


@Roninwolf: ez már nem lesz egyszerű, de egy nekifutást megér.
Ynev többek közt abban különbözik a Földtől, hogy mítoszainak történeti alapjuk van, a próféták pedig nem engedhetik meg maguknak a hazudozás luxusát. Az a háromezer év, amiről beszélünk, nálunk már civilizációs távlat, de odaát sem csekélység: némi pontatlanság/feledés bőven belefér. A pyarroni panteonnak volt egy korai "szent család" korszaka, mikor a hívőket ugyanúgy foglalkoztatta az új istenek magánszférája, mint a briteket a Windsor-dinasztiáé. Születtek ilyen-olyan apokrif szövegek a legkülönfélébb verziókkal arról, ki kinek a kije - aztán jött Orwella, aki Della húgaként és Arel nővéreként pozicionálta magát (a közönség háromnegyedénél sikerült is bevágódnia vele), és született játékrontóként bemocskolta az egészet. Az istenek rokoni kapcsolatai a kimutatkozás óta szóba sem kerülnek Pyarronban - a róluk alkotott kép nagyjából ugyanannyit változott 3k év alatt, amennyit a szerzők fejében 1990 óta.
Na jó, pont ugyanannyit.

Arisztokrácia: itt kezdődnek a gondjaim. Nem értem, mi zárja ki, hogy egy társadalom elitje terjeszkedni akarjon, pláne olyan területek felé, amiket kulturális értelemben már meghódított. Az angol arisztokrácia pozíciói is erősek voltak, mégis ment mindenfelé, Indiától Kanadáig. Maradt is, ha volt miért... miért pedig mindig, mindenütt szokott lenni. Ha megnézel közelebbről egy társadalmi osztályt, látni fogod, hogy nem kolbászpép: eltérő érdekű és értékrendű rétegek, csoportok és egyének alkotják, amik/akik szükségképp nem akarnak ugyanott és ugyanúgy élni. Az összes általam ismert és kiagyalt kultúrára jellemző az a kifelé irányuló mozgás, ami a pyar szatelit-államokat (egy fordulóval korábban pedig Pyarront és Shadont) létrehozta. Furcsállom hogy furcsállod, mivel az ember alaptermészetéből fakad.
A pajzs-államok társadalmait létrejöttüktől fogva más-más hatások formálták, így nem csak a központtól, hanem egymástól is különböznek. Hogy mi mindenben, túl sokáig tartana részletezni; elég annyi, hogy a pyarroni doktrina kivitelezőiként a Papi szék bármelyik tagjánál jobban tudják, hol szorít a cipő... és Viadomo kivtelével már vagy egy évezrede változáspártiak.

Főpapok:a Dúlásig a Papi szék tényleges tagja csak a PÁK szülötte lehetett. A korlátozás már nincs érvényben, a gyakorlat  változatlan: a teokrácia csak politikacsinálóként vallott kudarcot, üzemeltetőként nem. A külországi egyházi vezetők legjobbjait életükben konzulensi címmel ismerik el, haláluk után pedig szentté avatják - utóbbi Yneven nagyjából a legtöbb, amit halandó egyetlen élet alatt elérhet.
A pyarroni panteon egyházai minden kultúrkörben önálló szervezetként, egyedi szabályok szerint működnek, a szent város kánoni hatóságai pedig csak nagyon indokolt esetben élnek  felülvizsgálati és javaslattételi jogkörükkel. Az északi és déli vallásgyakorlat az évezredek során eléggé eltávolodott egymástól - a főpapok is csak abban hasonlítanak, hogy mire a csúcsra jutnak, jobbára nélkülözhetetlenek az adott közösség számára, így azt önszántukbóll sosem hagyják el. A migráció inkább az alsópapságra és a szerzetesekre jellemző, amit diplomatai és dokumentátori feladatkörük messzemenően indokol is. (Amennyire egy akkori névből megítélhető, a Halál havában pyarroni szerzetese sem pyarroni születésű.)

Az ilyen témák igazi írói figyelmet csak akkor kaphatnak, ha az ember ilyen vonatkozású történeten dolgozik. A probléma az, hogy a szerzők többsége számára "Pyarron" és "megírásra érdemes történet" egymást kizáró fogalmak. Ezen fórumbejegyzésekkel nemigen lehet változtatni - nem is tehetném, ha a PÁSZ nem kapcsolódna ezer szállal a Godon-Garmacor vonulathoz.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Gyors válasz volt, köszönöm. Igen, elnézést, ha nem voltam egyértelmű. A kérdéseimre választ kaptam, csak a Papi Szék kapcsán maradt bennem egy kis értetlenség:

Kevés forrás van a témáról, de én az Uwel nevében regényből azt a következtetést vontam le, hogy a Papi székben az adott isten leghatalmasabb ynevi szolgálói, lehetőség szerint „kegyeltjei” töltik be a pozíciót. Ezt akkor úgy kell értenem, hogy csak az államközösségen belül születettek? Ebben érzek némi ellentmondást a pyar eszmével.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Roninwolf írta:

Kevés forrás van a témáról, de én az Uwel nevében regényből azt a következtetést vontam le, hogy a Papi székben az adott isten leghatalmasabb ynevi szolgálói, lehetőség szerint „kegyeltjei” töltik be a pozíciót.

Az Uwel nevében-t én nagyon régen olvastam, de számomra sok novellából pontosan az ellenkezője jött le:
Az istene által ráruházott hatalom, kegy, és az egyházi, vagy akár Papi Széken belüli vallási-politikai pozíció nem okvetlenül függ össze.
A vezető pozíciókban gyakran inkább diplomaták/politikusok ülnek, nem az istenek leginkább szeretett, kedvelt, szakrális erőben leghatalmasabb papjai, kegyeltjei. (Persze, vannak kivételek)

Ezzel szerintem semmi baj nincs, számtalan konfliktushelyzetet, ötletet ad az írók keze alá, a világ színesebb tőle.
Másrészt az istenek kegyeltjei néha nem egészen képesek már emberszerűen gondolkodni, vagy nem nagyon foglalkoztatja őket a világi hatalom vagy a társadalom...
Más képességek kellenek egy egyházi, egyházpolitikai vezetőnek, akinek az egyházába tartozó emberek érdekeire is gondolnia kell hosszú távon és mások egy szentnek, kegyeltnek...aki valamiképpen az istenének ideáját képviseli (és szerintem, a szerafistákhoz hasonlóan, némileg hasonul is hozzá, gondolkodásában és lelkületében) és az isten céljait.
A legtöbb ember pl a földi római katolikus kereszténységben szentnek tartja Assisi Szent Ferencet, de lássuk be, pocsék pápa lett volna belőle... smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

@Paradoxológus: amit a kegyeltek valósághoz fűződő viszonyáról írsz, teljesen igaz, és egyenes úton vezet a másik, legalább ilyen alapvető bökkenőhöz. Kegyeltnek lenni állapot, nem pedig munkakör. Ha az utóbbiként kezeljük, minden új "kolléga" megjelenése elvesz  valamit a próféta tekintélyéből és a panteon egységének látszatából - a két dologból, ami Pyarront Pyarronná teszi.
Tudjuk, hogy az istenek ritkán nyilvánulnak meg közvetlenül, egyes személyeken keresztül pedig csak olyan történelmi fordulópontokon, melyekből ezredévente egy-kettő akad. Még ha feltételezzük is, hogy a panteon összes entitása egyformán áll a kérdéshez (ami valószínűlen), a kegyét nyilván nem osztogatja nyakra-főre. Az, hogy egy-egy generáción belül az összes egyház összes felekezetének "leghasznosabb szolgái" egyszerre legyenek jelen, sőt, egy határozatképes kormányzatra való is kiteljen belőlük, feltételezésnek is bizarr, nemhogy gyakorlatnak...


@Roninwolf: ...és már az előbbiként is eszmei/hatásköri problémák sokaságát veti fel.
Ki dönti el, hogy ki az adott pillanatban az adott isten leghatalmasabb ynevi szolgája? Hány kegyeltet indíthatnak a kultuszok felekezetenként? Ha egy adott istent több néven is tisztelnek, az minden nevén külön kegyeltet indíthat, vagy ki kell választania közülük a legesleget? Ki írja elő egy istennek, hogy nemzedékenként hány kegyeltje/legeslegje lehet? Ki és hogyan ítéli meg például, hogy melyik kedvesebb Dartonnak az alábbiak közül:

  • a narvani szangvinita, aki évente 600d6 halottat temet el, és 600d6x4 hozzátartozónak nyújt vigaszt;

  • az erioni nekropolita, aki naponta 3d10 zaurakot akadályoz meg a sírkert önkényes elhagyásában;

  • Airun Al Marem, aki döglött lovon vágtat és Larion-csillagot hord a fején?

Kinek az érdeke a fentiek bármelyikét Pyarronba rendelni kormányozni ahelyett, hogy azt csinálná, amihez ért/amiben jó? Ki rendeli oda, ha Pyarron nem felettese az erioni, erevíni, abasziszi stb. felekezeteknek? Miért jó a helyi közösségnek, hogy megfosztják egyik oszlopától, miért jó az istennek, hogy csökken a fejadagja... és miért tűrné a pyarroni lakosság, hogy a soraiból kiemelkedett egyházi vezetők helyett idegenek döntsenek a sorsáról?

A pyarroni eszmeiség nem kifejezetten arról szól, hogy az ynevi népeket saját meritokráciáik helyett innen-onnan importált isteni kegyeltek irányítsák - ez a crantai modell, ami azt illeti. A "szent város" egyetemes vallási jelkép, a PÁSZ viszont  szuverén állam, a földjén élőknek vannak olyan jogai és kötelezettségei, amik egy asziszt vagy ervet nem illetnek meg csak azért, mert Antoh vagy Arel hitét vallja - és viszont. Ha az Uwel nevében hangsúlyosan nem helybeli/délvidéki személyeket vonultat fel a Papi szék tagjaiként, azok nyilvánvalóan konzulensek, az alkalom pedig az átmeneti időszakban és a manifesztációs háború alatt is gyakori összevont ülések egyike.

Egész halkan kérdem: azt ugye nem hiszed, hogy Ynev pyarroni hitű államai egyben a PÁSZ/PÁK tagjai is?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Valahol olvastam, hogy Amhe-Ramunnak másodjára aquirok vetettek/vetnek majd véget. Tükörálarc leírásából, ez egy, max kettő középkategóriás tag megjelenéseként képzelem el, akik kiosztanak fejenként egy taslit és közlik, hogy "Ne pattogjál már hülyegyerek" big_smile  big_smile
Pyar témához: nekem a Hit Városa és az Uwel nevében is nagyon tetszett, sokkal emberközpontúbbnak éreztem, mint mondjuk pár BGY novellát (talán mert itt az ottaniakkal ellentétben nem kalandozók/kalandorok a főszereplők)

I want you to remember, Clark…in all the years to come…in your most private moments…I want you to remember…my hand…at your throat…I want…you to remember…the one man who beat you."
Batman

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Újra végigolvastam a Summ. II. jelen Fórumon található anyagát, ami kellőképpen elgondololkodtatott, s odáig jutottam az agyalásba, hogy a korábbi Gor Hannainra vonatkozó kérdésemet az újabb és újabb információk fényében  ki kell egészítenem velük.

Tükörálarc írta: „A Legnagyobb Úr lényegében egy öntudatra ébredt eszmerendszer, amely tanításán keresztül nyilatkozik meg a világban. … valamint …Ami az alkotás funkcióját illeti, nem hiszem, hogy e téren bármely más ynevi istenség a Legnagyobb Úr nyomába érne. Elvégre megalkotott egy olyan ideológiát, amely a történelem legrégebben fennálló önfolytonos kultúrájának szolgált alapozásul. Tény, ez a kultúra – és a hozzá tartozó birodalom – nem az ő egyetlen parancsszavára szökkent ki a földből tokkal-vonóval. Oly módon teremtette meg, hogy kiválasztott tizenhárom profétát, sugallatával elültette bennük a tanait, és kiküldte őket a világba. Azóta egyszer sem nyúlt bele a gépezet fogaskerekeibe, mégis kiválóan működik.”

A Szerafizmusban az elfek kapcsán a következők találhatóak.

„Egy másik ősfaj, amely rendszeresen űzte – és űzi még ma is – a tapasztalati mágiának ezt a csaknem feledésbe merült ágát, az elfek népe. ők azokkal a testvéreikkel lépnek alkalmanként szeráfi szövetségre, akik már jelentős mértékben előrehaladtak a kiemelkedés útján, s afféle szentként tisztelik őket. A szerafizmus és a vallás közötti határvonal az elfeknél elmosódni látszik. A szervezett egyház fogalma messzemenően idegen tőlük, de vannak spirituális vezetőik, az úgynevezett megtartók, akik lényegében véve papi funkciókat látnak el, mégis vehemensen tagadják, hogy papok lennének. Mágiaelméleti szempontból igazuk is van, ugyanis valójában egytől egyig szerafisták, még ha maguk nem is tudnak róla. Különleges vonásuk, hogy misztikus hatalmukat nem írott kútfőkből, hanem népük faji emlékezetéből merítik, egy lépéssel közelebb kerülvén a szakrális mágiához. Ennek ellenére alapjában véve szerafisták maradnak, amit az is bizonyít, hogy olykor avatárok támadnak köztük; ezeket az elfek kalahoráknak nevezik.”

Illetve a Summariumban kráni elfek kalahorája a Mindeneket Elnyelő címszavánál a következőket találtam.

„Verrion H’Anthall a kráni elfek leghatalmasabb kalahorája, akit maga a Kosfejes Úr hozott létre, könnyét és verítékét keverve el azzal a vérrel, amit Tyssa L’imenel testéből nyert, majd teremtő leheletét a lüktető masszára bocsátotta. Egyesek szerint a Tizenhármak testvére ő; mások a huszonötödik káoszangyalnak tartják; megint mások művi lénynek, démonikus gólemnek, Ranagol lángelméje holt-eleven bizonyítékának.”

Mindezek a sorok a kráni elfek kalahoráival kapcsolatban ütöttek szöget a fejemben. Ugyanis…

Draconarius írta: „Van a kráni elfeknek egy kalahorája, Gor Hannain a Tűzben Élő, aki a mohón pusztító fekete láng eszenciájaként ismert. Mondják a Kosfejes Úr alkotta Eidhilből és Narmiarenből. Eltorzított alakja a kráni elf lélek örök nagyratörésének a kalahorája.”

A Summi leírása alapján mind Verrion, mind pedig Gor Hannain isteni kreáció (Ranagol) által létrejött összefércelt báb, vagy gólem lenne. Olyan művi entitások, amelyek idővel öntudatra ébredtek és szeráfi alkura léptek a Legnagyobb Úr újdonsült híveivel a kráni elfekké lett Könnyűléptű Néppel. Ezek a kalahorák korban és hatalomban talán a káoszangyalok és a tizenhármak között helyezkednek el, azon a bizonyos hierarchikus grádicson.

Vagy arról van szó, hogy a kráni elfek kalahorái egykor Malliorhoz hasonlatos (ó)elfek lehettek, akik Kheríadynnhoz hasonlóan magukba fogadták Ranagol tanait, talán még korábban, mint a Halott Lombok Gyermeke tette?  Ranagol tanai pedig átalakították őket korábbi önmagukhoz képest, amire már valamelyest magyarázatként szolgálna a Kosfejes általi teremtés története.Ezt az átalakítást kissé profán módon jeleníti meg Verrion története, mivel az nemcsak a fizikai síkon játszódott le, mint azt a történet sugallja. Ez alapján a kráni kalahorák eredete a Birodalom alapítása előtti idők homályába vész. Az Üstökösláng című Boomen novella zárógondolata említ egy ősi, Kránban élő elf házat még a Tizenhármak színre lépte előttről. Egy hideg folyam partján élnek és arra várnak, hogy leszámoljanak ősi ellenségükkel, akit ők Ekrim Ekraramnak neveznek, akit a külvilág így hív: Opálhajós.

Véleményem szerint Verrion, Gor Hannain és Hantien Harran is lehet, hogy ebből az időből való kalahora. Olyan ősöreg óelfek, akik Ranagol megnyilatkozása után de a Tizenhármak születése előtt kalahorává emelkedtek.  Bár az sem kizárható, hogy az Ifhiass Házhoz hasonlatosan ezek az óelf hősök, még a Birodalom alapítása előtt a majdani Krán területén legyenek. Bár nagyban megkönnyítené a helyzetet, ha ismernénk, hogy milyen viszonyok uralkodtak a későbbi Kránban a Terdt Tanács és a Sárkányszövetség korában.

A Zsolt által elmondottak aztán egészen más fényben tüntetik fel a Summi vonatkozó kitételeit a Ranagol által történt kalahorateremtés kapcsán. Abból kiindulva, hogy Ranagol tanításain keresztül nyilatkozik meg a világban, nem illik hozzá, hogy holmi őrült Frankensteinként teremtsen magának gólem szócsöveket. Meglehet a Kránban megtelepedő elfek régi ellenségei az aquirok körében dívó oddal, mágiával végzett kisérletezések (például Tyssa L’imenel aquirok általi vércsapolása) szolgáltak alapjául a Verriont és Gor Hannaint érintő szóbeszédeknek, mely akár az aquirok akár a Birodalom újszülött népei, az ember-aquir hibridek körében terjedt el.

De mi van akkor,ha a SUMMI-ban található frankensteini teremtés valóban úgy történt, ahogy írva van? Amelynek az alanyai óelfek lettek volna ugyan, csupán a főszereplője nem Ranagol volt, hanem (jön a svédcsavar) a Legnagyobb Úrba integrálódott ősaquirok és/vagy káoszangyalok egyike másika? Nem tudom, hogy a fejtegetésem mennyire számít eretnek elképzelések halmazának?

Utoljára Draconarius szerkesztette (2014.02.27. 14:24:13)

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Kedves András!

Köszönet a válaszokért! smile

Ha jól gondolom egyik alapvető filozófia húzódik meg az egész Yneven, Út a kiteljesedés felé. Az általunk megismerhetett istenek közül, ennek kvázi egyértelmű "szó szólója", maga a Legnagyobb Úr, Ranagol, a maga Változás Törvényével. Tudható-e, hogy mely istenek "segítik/terelik/ösztönzik" még híveiket, eme Út felé? Ha mindegyik ezt képviseli igazándiból, akkor valójában még nem kaptak (vagy egyszerűen csak én nem vettem észre, ami lehetséges) hangsúlyosabb irodalmi megjelenést. Ismételten elnézést, ha én volnék az, kinek lelki fülei nem hallották ki! smile

(Darton és Uwel természetesen már hangsúlyt kapott, ezt minden féle képpen meg kell említenem)
De ilyenekre lennék "kíváncsi", mint: Ranil, Sogron, Domvik. De ide sorolhantám Tharr-t, vagy a nagyon háttérbe szorult (történelmi okok miatt) Weila-t.

Ha ezek már a hatalmas irodalomban kellő mértékű hangsúlyt kaptak, akkor csak művek címét kérném szépen, s ígérem ha meg van, ebből a szemszögből is fogom olvasni. Feltéve, ha meg van már a könyvtáramban smile

Remélem, hogy még véletlenül se bántottam meg egyik Alkotót sem! smile Igyekszem finom hangolni a lelki füleim smile

"A tudatlanság gyorsabban öl, mint a tűzgolyó."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Üdv!

Gáspár András írta:
  • Airun Al Marem, aki döglött lovon vágtat és Larion-csillagot hord a fején?

Nekem úgy rémlik, h Airun egy varjúszárnyas lunír fejpántot viselt, amit Alyr készített neki... Ez a Larion - csillag valami reményteli újdonság előszele, vagy csak én szorulok frissítésre Sullivanből?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

@Puma: valahol a kettő között. Kezdem a másodikkal: a "töviskoronát" Meszlényi Péter, a 7th Age konzoljáték és a Toron vezető grafikusa tervezte az előbbihez 2007-ben. Raynek annyira tetszett, hogy a 2010-es Szinergiumban és a megjelenésre váró új GEO Rowon fejezetében már Larion csillagaként szerepel:

"Darton elvárja az igazaktól, hogy fedetlen fővel szálljanak csatába, de kedvét leli a formabontó megoldásokban. Ezek egyike a fegyver- vagy abbitacél, olykor szürkevas alapanyagú, arasznyi szegekkel kivert abroncskorona, melyet vitézlő rendjének tagjai sisak helyett viselnek. Megakasztja a fejre irányzott csapásokat, és közelharcban súlyos, akár végzetes sebet is ejthet az ellenségen."

P. sz. 3696 óta ez a vezérmotívuma a maremita Rowon címerének, a tíz-egynéhány évvel később játszódó trilógia befejező kötetében pedig a sötét prófétát is megtalálja - a hírrel együtt, hogy muszáj lesz hordania, mert északon és Erionban már egy évtizede így ábrázolják. smile

http://kepfeltoltes.hu/thumb/140227/almarem_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A szerző pedig eljöve közénk az előző lap tetején, s mondá:
"Béküljetek Dartonnal, mert elközelíttettek az utolsó idők!"
http://www.youtube.com/watch?v=5Q7khidSleo

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Üdv!

Ray ha már aktivizáltad magad a fórumon lenne is feléd egy kérdésem.Anno volt egy  Larionos novellás köteted,arról lehet valamit tudni,ki lesz e adva?
Válaszodat előre is köszönöm!

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Üdv' jó az új címer/pajzs. Arcátlanság lenne tőlem, ha tippelnék rá, így meghagyom másoknak a játékot.  wink
Ha meg tévednék, akkor elkerülöm az ország nagy pofára esést.  smile

Utoljára dragondark szerkesztette (2014.02.28. 11:41:15)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Gáspár András írta:

@Puma: valahol a kettő között. Kezdem a másodikkal: a "töviskoronát" Meszlényi Péter, a 7th Age konzoljáték és a Toron vezető grafikusa tervezte az előbbihez 2007-ben. Raynek annyira tetszett, hogy a 2010-es Szinergiumban és a megjelenésre váró új GEO Rowon fejezetében már Larion csillagaként szerepel:

"Darton elvárja az igazaktól, hogy fedetlen fővel szálljanak csatába, de kedvét leli a formabontó megoldásokban. Ezek egyike a fegyver- vagy abbitacél, olykor szürkevas alapanyagú, arasznyi szegekkel kivert abroncskorona, melyet vitézlő rendjének tagjai sisak helyett viselnek. Megakasztja a fejre irányzott csapásokat, és közelharcban súlyos, akár végzetes sebet is ejthet az ellenségen."

P. sz. 3696 óta ez a vezérmotívuma a maremita Rowon címerének, a tíz-egynéhány évvel később játszódó trilógia befejező kötetében pedig a sötét prófétát is megtalálja - a hírrel együtt, hogy muszáj lesz hordania, mert északon és Erionban már egy évtizede így ábrázolják. smile

http://kepfeltoltes.hu/thumb/140227/almarem_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A szerző pedig eljöve közénk az előző lap tetején, s mondá:
"Béküljetek Dartonnal, mert elközelíttettek az utolsó idők!"
http://www.youtube.com/watch?v=5Q7khidSleo


Bocsánat, de nem szent bárdja volt a prófétának?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Idézet a Sötét Térítőből: Körbepillantottam a sátorban: ott volt összeszíjazva a teljes harci vértezetem, mellé támasztva, bőrbe bugyolálva a szent pallos, elhivatottságom szimbóluma...Alex kihamvadt tüzünk fehér hamujában rábukkant a pallosra, a halál istenével kötött szövetségem jelképére...Öklömnyi, fekete emberi koponyát mintázó dísz ült a csavart; másfél arasznyi markolat végén. Egyszerű, kékacél keresztvasa volt, a tenyérnyi széles pengét a szikkadt talaj rejtette... Én is csak nehezen boldogultam, a föld nem akarta ereszteni kincsét, de végül sikerült kihúznom, s ekkor kék derengéssel megelevenedett a penge.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

dragondark írta:

Idézet a Sötét Térítőből: Körbepillantottam a sátorban: ott volt összeszíjazva a teljes harci vértezetem, mellé támasztva, bőrbe bugyolálva a szent pallos, elhivatottságom szimbóluma...Alex kihamvadt tüzünk fehér hamujában rábukkant a pallosra, a halál istenével kötött szövetségem jelképére...Öklömnyi, fekete emberi koponyát mintázó dísz ült a csavart; másfél arasznyi markolat végén. Egyszerű, kékacél keresztvasa volt, a tenyérnyi széles pengét a szikkadt talaj rejtette... Én is csak nehezen boldogultam, a föld nem akarta ereszteni kincsét, de végül sikerült kihúznom, s ekkor kék derengéssel megelevenedett a penge.


...de nekem a pallos, bárdszerű fegyvernek rémlett, h miért? nem tudom hmm  (pallosjog ergo hóhérbárd)

Természetesen én tévedtem, utána néztem...elnézést....

Utoljára siuras szerkesztette (2014.02.28. 17:35:11)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Hát nehezen tudok elképzelni egy pallost két kézzel lóbáló, hölgyeket elcsábító szépfiút.

"Szépségem...Ha eme faragatlan mihaszna esetleg megsértette önt, úgy szíves örömest kettéb*szom önnek derékban a rózsaveretes pallosommal, de attól tartok túl sokat ittam ahhoz, hogy meg tudjam emelni.Italt!"

big_smile

Ja és pallos.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

OFF:
(Míg a valóban lényeges, érdekes kérdések válaszai és ötletei finoman érnek, erjednek; hogy finom, ízes, ynevi párlattá váljanak…)
Némi bárdi hangulatgerjesztő (pengetős hangszer):

…avagy, egyetlen (tehetséges) ember is képes egész zenekar hangulatát kelteni:
http://www.youtube.com/watch?v=tn1d5DmdMqY

http://www.youtube.com/watch?v=BfF4QLO-L_4

http://www.youtube.com/watch?v=7N4QqCJp0qM


És a méltatlanul elhanyagolt, dob és ütőhangszeres (drum, percussion), bárdi és mágikus „hangulatelem”. (Hacsak nem számoljuk a káoszdobolókat… smile )

Szerepjátékosoknak és íróknak egyaránt ajánlott (nekem a perzsa eredetű tonbak/tombak/zarb („kehelydob”) valahogy lupár/dolamin ízű - de mindenképpen valamiféle crantai kori hangszer - képzetét keltette; az arab-török-egyiptomi darbuka pedig dzsad hangulatot…):

http://www.youtube.com/watch?v=nuei-V8yu2c

http://www.youtube.com/watch?v=2OBvHG8quWI

http://www.youtube.com/watch?v=9_KZGSDDMHQ

http://www.youtube.com/watch?v=XOFOZztToWQ

http://www.youtube.com/watch?v=5HBN9cpzook

És végül a (valószínűleg) sámándobból kifejlődött ősi daf/def (frame drum):

http://www.youtube.com/watch?v=yOqItTZyENw

http://www.youtube.com/watch?v=lnP-mdkeOPE
(keleti lant és dob)

http://www.youtube.com/watch?v=fB0hE-YlfzQ

http://www.youtube.com/watch?v=v6iBZJan-bo

http://www.youtube.com/watch?v=KboogWwmzrc

(Közel-keleten, altáji vidékeken ezek a hangszerek sokkal nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint nyugaton…)

Utoljára Paradoxológus szerkesztette (2014.03.01. 01:02:28)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

norm írta:

Üdv!

Ray ha már aktivizáltad magad a fórumon lenne is feléd egy kérdésem.Anno volt egy  Larionos novellás köteted,arról lehet valamit tudni,ki lesz e adva?
Válaszodat előre is köszönöm!

Valóban van tervben novellás kötet, de az utóbbi félévben nagyon felpezsdültek a dolgok, így a novellás kötet koncepciója is némiképp - alapvetőben és merőben big_smile - megváltozott, de erre szerintem csak az év vége felé kerülhet sor, mert az égiek más, sokkal magasztosabb feladatokat róttak rám.

http://www.youtube.com/watch?v=LByiVlc6czA

Utoljára ray szerkesztette (2014.03.02. 13:57:04)

/* I am but the Gate through wich Chanhe cometh */

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Szép napot!

Paradoxológus írta:
Némi bárdi hangulatgerjesztő (pengetős hangszer):

Csak hogy  Shibara-menti fúvósok is képviselve legyenek kissé:
http://www.youtube.com/watch?v=IFRzjjPkap8

OFF (tényleg csak a szükség mián):
Manticore;

a levelet napokkal ezelőtt elküldtem. Élek a gyanúperrel, hogy ezt sem kaptad meg. Nem tudom, mi a gond, de javaslatokat várok... smile

"... A mohos szobor alapján a Bűvdudás nyakigláb alak lehetett különös szemekkel. ..."

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

@bűvdudás

Meg van a probléma kéremszépen, valamiért a span könyvtárba került a leveled, bár nem tudom miért, de most már tényleg elküldtem a kért címre a kért dolgot.
Bocsánat a fennakadásért.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Gáspár András írta:

@Puma: valahol a kettő között. [...]

Köszönöm. noha a korona védelmi hatékonysága számomra nem igazán meggyőző, látványnak tényleg király. a meglebegtetett harmadik kötethez pedig sok sikert kívánok!

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

http://www.youtube.com/watch?v=LuVLjAhsw-w

Külső tartománybéli mulatós  big_smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

szerafizmus témában szöget ütött a fejembe valami...
ugyan a cikk szerint a törpék népére nem jellemző, vagy legalábbis nagyon kevés információ áll rendelkezésre e témában, de nem lehet hogy zimah der mégis valami szeráfi alkunak köszönheti/köszönhette a hatalmát, és erre támaszkodva tett szert a bahúbok(?) bizalmára?
a sumiban is olyan információkra bukkantam amik legalábbis nem zárják ki eme elmélet helyességét...
valaki? smile

A'frad!!!

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Ray!

Nagyon köszönöm a válaszodat!  big_smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

Bár úgy látom, hogy mindig vannak kiaknázatlan területek a szerafizmus témában, szeretnék két másik témát elvetni, ami már foglalkoztat egy ideje.

Az egyik röviden így hangozna: mitől olyan félelmetesek a kráni fejvadászok? Ennek apropóját legutóbb a Jéghasítók története szolgáltatta. Mennyire emberfelettiek ezek a harcosok? A következők nem egy aquir hatalomszavakat használni tudó mortelre vonatkoznak, hanem mondjuk egy középső tartománybeli rend "jó" vadászára, aki mellesleg döntő mértékben ember. smile Egyrészt szóba jöhet, hogy gyerekkortól kezdve sok éven keresztül minden nap edzenek, ezért elérik az emberi test határait, amolyan shaolin kung-fus értelemben. Plusz jöhetnek speciális pszi módszerek, egy régebbi rend esetében több száz (ezer?) éven keresztül csiszolt edzés- és harci módszerek, valamint a jó minőségű felszerelés. Mekkora szerepet játszanak ezek a dolgok? Ott van még a meridian háló is. De pl. vannak-e olyan módszerek is, amiknek köszönhetően erősebbek, gyorsabbak lesznek vagy éppen jobban regenerálódnak, mint ami egy gorviki vagy toroni vagy északi embervadász számára lehetséges? Csak Kránban termő növényekből készített főzetek (amolyan dopping jelleggel, amilyen a Fű is), vagy transzban, gondolatokban lejátszott összecsapások, amiknek hatására a mozdulatok gyorsabban rögzülnek az izmokban, idegekben, mintha fizikailag csinálni a gyakorlatokat. Vagy a birodalmi fejvadászoknál rémlik olyan, hogy démonokat idéznek a harcok gyakorlásához... (Apropó, a birodalmi vadászokat ki utasíthatja bevetésre? A tizenhármak egyike/bármelyike? A tizenhármak konszenzusa? Vagy van valamilyen operatív haditanács, ami tartományinál magasabb szinten játszik? Vagy valójában önjáróbb a rend, mint zt sokan gondolják?)

A másik, hogy Calowyn és Anvaria kapcsán mennyire létezik kiforrott történeti koncepció? Persze a két ő szabályt figyelembe véve (1. majd kidolgozza, aki írni szeretne róluk, ne hozzunk létre korlátokat, 2. van még elég tennivaló Yneven is). De nem is olyasmire gondolok, hogy van-e lista az anvariai tartományokról és szigetekről, hanem amik világkohéziós szempontból lehetnek fontosak. Konkrétan mi lehetett ezekkel a területekkel az első korokban? Pl. a sárkányok... Elképzelhető, hogy Anvarián "teremtődtek", és onnan repültek át Ynevre, ahol aztán belekeveredtek a fajháborúkba, vagy az aquirok megrendszabályozására lettek megidézve az elfekkel együtt (akár az is lehet, hogy az elfeket és a sárkányokat is Satralis más tájairól szerezték be, ezért is állnak lényegükben közelebb a világhoz az aquiroknál), vagy Yneven meg lettek idézve, és onnan mentek Anvariába? Vagy az ynevi és anvariai sárkányok között nincs származási kapcsolat, csak hasonltanak egymásra, mert mindkét esetben nagyon nagy, valamennyire értelmes gyíkokról van szó. smile De maga a kérdés túl is mutat a sárkányokon. A fajháborúk idején nem volt olyan aquir csoport, aki azt mondta volna, hogy elege van az egészből és inkább átköltözik egy másik kontinensre a föld alá vonulás helyett (vagy akár vissza a saját(jukhoz hasonló) sKra? Vagy a létezésükhöz szükséges körülmények csak Yneven voltak adottak, és ezt ők is tudták, ezért is voltak annyira elszántak?

Kicsit hosszú voltam, de vasárnap van. smile Jó hétvégét mindenkinek.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #3

@Myst: a kráni fejvadászok a külvilágiaknál főszabályként annyival keményebbek, amennyivel a közeg, amiben napi szinten helyt kell állniuk. Az Anat-Akhan egy volt a gyepűvidék "átlagos" klánjai közül, odakint viszont kontinens-szerte hírhedettnek számít... de ahogy Tükörálarccal nem egyszer jeleztük, hasonlóan meggyőzően szerepel bármely kráni átlagember, ha külvilági párhuzamaival összeeresztik.
Ha van a krániaknak gyenge pontjuk, az a specializáltság. Miután az egyes klánoknak korok óta változatlan feltételek mellett kell helytállniuk, rögtönzésban vélhetően kevésbé jók, mint egy iker vagy egy északföldi embervadász... bár a vonatkozó Avery kulcsregény nem kifejezetten ezt támasztja alá. smile
Összességében azt mondanám, hogy egy közvetlen dorani támogatást élvező embervadászklán, mint Vya Grom Rőt Farkasai, hazai pályán éppúgy előnnyel indulna egy kráni társulat ellen, mint az fordított helyzetben ellenük. A tényleges végeredményt mindkét esetben döntően befolyásolnák az egyéni teljesítmények és a véletlenek; az egyetlen biztos tipp az x.
A Birodalom nevében megnyilatkozó entitások köre koronként változó. A boosztások pillanatnyi hogyan kinézésének kérdését meghagynám Tükörálarcnak - számomra az is újdonság volt, hogy a tizenhármak közt ennyi a nevesített.

Calowyn és Anvaria ügyében csak a kánon raszteretérképpel egyidőben - azaz tavaly - jutottunk el a konkrét fekvésig és partvonalakig. Ami biztos: a világrészek az úmadarr két fordulója közt alakultak ki. Hogy ismerte/elérte-e őket az Elveszettek civilizációja, mely Ynev déli részén 15k éven át virágzott, olyan kérdés, amire nincs hivatalos válasz. Az úmadarr második fordulója mindenesetre globális kataklizma volt, ami a másik két kontinensen is alapvető környezeti változásokat hozott - vélhetően akkor alakult ki pl. Calowyn sósmocsár-öve, ahol a kyr evolúció első fejezete zajlott.
Az úmat-kapuk főszabályként Ynevre nyíltak, de az érkezőket nemigen lajstromozta senki; a másik két kontinens benépesülése a Nagyok távozásától a fajháborúk végéig tartó időszakra tehető. Ynev sárkányszabásúi egészen biztosan nem állnak rokonságban az anvariaiakkal, amik rendszertanilag wyvern-félék (korcssárkányok). Migráns aquir és egyéb frakciók lehettek természetesen, de hogy hol és mire jutottak, abba sosem gondoltam bele... ahogy a bolygón létező egyéb embernépekről sincs átfogó elképzelésem azon kívül, hogy Yneven nagyobbrészt ismeretlen haláltalanokkal élnek szimbiózisban.
Nyomokban Anvariát tartalmaznak:

  • Bridget Winters: Messzi part (LE1)

  • Wayne Chapman: Odalent (LE5, Megkövült napvilág)