Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Kedves András!

Olvastam a neten az ynevi nációkról szóló 20 éves MAGUS világleíró anyagot, ahol Alsó-Északfölde (Godora, Vinisila, Kwyn’Lior, Dél-Quironeia) népeit tárgyaljátok ki. Nagyon összerakott, jó anyagnak tartom. Már nagyon hiányzott. Úgy tűnik az író-fejlesztő gárda most is nagyon odarakja magát. Gratulálok az eddigiekhez és kitartást a csúcstámadáshoz! 

Két kérdésem is van a leírtakkal kapcsolatban? Meglehet az én fejem fog gyengén és csak elkerülte a figyelmemet a dolog. A Vinisila síkságon milyen humán, ill. inhumán népek, törzsek élnek? Konkrétan nem találtam róla utalást a leírásban. Én bátorkodom lovasnomád népeket, azok közül is a wagandákat sejteni a humán lakosoknak, de ez persze csak az én véleményem. Azért vagyok bizonytalan, mert őket a leírás liorinak mondja, s a Kwyn’Lior alföld viszonylag távol van az Ediomadtól nyugatra elterülő Vinisilától.

A másik kérdésem a dél-quironeiai területre vonatkozik. A Karneválban is szereplő lupár és dolamin nép leírásánál olvastam a talán negyed-ötödkori eretnek birodalomról, Azadmardról, ahol a szakadár episzkopák a hallgatásba burkolózó crantai istenek helyett a mélységben lakozó hüllő-istenek hitét vallották. Lehet többet tudni e szakadár birodalomról, kialakulásáról, népeiről, fennállásáról és bukásáról? Kyria döntötte meg vagy a belső bomlás végzett vele? Azonosíthatom e Azadmard hüllő-isteneit a mélységi úr-idanokkal?

Előre is Nagyon Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

[mod] a Szkriptúra III. - M.A.G.U.S. novellapályázat témából áthozva[/mod]

Mennyire elképzelhető, hogy Karnelian (toroni szemszögből becstelen és aljas, ráadásul súlyos következményekkel járó) árulásának napvilágra kerülése után az illetékes concitator (császári parancsra avagy magánfelháborodásból, az most részletkérdés) elindul, hogy a Szigetbirtokból csak hamut és üszkös romokat hagyjon? Az más kérdés, hogy a jelenleg aktuális kánon szerint egy ilyen küldetés elbukik, bár a magam részéről sosem értettem, hogy Toron miért  - ha nem is atomozza szigetestül-kastélyostul a tenger alá* - hagyja, hogy Karnelian hosszú és viszonylag békés öregkort érjen meg.

*: hogy adott esetben simán megtehetné, az nem is kérdéses, lásd az Abbitkirálynő vonatkozó részét, amikor az egyesített asszisz flottát söprik el a víz színéről

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Üdv!

alister: A Calyd-féle időszakban abszolút András az illetékes, az Abbitkirálynő kapcsán viszont megjegyezném,  hogy azt a porrá zúzást évekig tartó előkészítés, és bonyolult politikai machinációk előzték meg, ráadásul Toronnak épp érdekében állt, hogy jó időre megzabolázza ingadozó aszisz szövetségesét.

mg-b

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

A korábbi profán mágikus témához lenne kérdésem: mennyire kell varázshasználónak születni? Gondolom a papoknak elég a hit, de a "normál" varázshasználókat mennyire kell keresni (ld.: még Jedi/Sith padavanok)? Előfordulhat-e, hogy egy képzetlen gyerek dühében (nem akarva) nyers mágiával letarolja apja majorságát?

I want you to remember, Clark…in all the years to come…in your most private moments…I want you to remember…my hand…at your throat…I want…you to remember…the one man who beat you."
Batman

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Csendbiztos: a főállásban tolt M* kancsukával szoktatja az embert a munkafolyamat racionalizálására - a földi évnek ugye csak 365 napja van. A feldobott nációk közül ennek jegyében ejteném azokat, amikről ezernél több/tíznél kevesebb nyomtatott oldal szól az Ynev korpuszban - a feladványnak ez a része velem sem/nélkülem is megoldható.
Az ynevi meritokrácia (ez is gyönyörű szó - thx Morrola) ágyas- és utódkezelési gyakorlatát a Garmacor vére címadó sztorija tartalmazza. Te nem fogod szeretni, mert a nemek egyenjogúságának feminofasiszta premisszájára és egyéb téveszmékre épül, viszont sokkal átfogóbb képet ad az ynevi rendiségről annál, amit itt (vagy bárhol máshol) nyújtani tudnék. A konkrét válasz, ami nem csak a gdon-pyar tengely népeire érvényes, hanem az összes irodalmi vagy játéktecnikai szempontból releváns ynevi kultúrára, úgy hangzik, hogy
IGEN, amíg vannak férfiak és nők, lesznek ilyen-olyan módon legitimizálandó ágyasok/utódok is;
illetve
NEM, az ynevi magaskultúrákban főszabályként nem legtitim a többnejűség; a hamedi emír HH-ban felsejlő háreme gyermekbetegség/érzékcsalódás/számlaképes magánkupleráj.


@Morrola: jól látod - annyira nem befolyásolja, hogy a tartalmi és formai értelemben egyaránt rettenetes "fattyú" szónak nincs is egyenres ynevi megfelelője. Ahogy a "földbirtokmonopóliumnak" sincs.
MERRÁN (myerach, yandrach; jendril)
Negyedkori szórványok kyr és shavanti (arszíl) vérvonalakkal való keveredéséből létrejött rassz; az ötödkor második évezredében vált domináns népelemmé a Nel’Myer partvidékén. Szülötteiben öltött testet a birodalom jövőjének reménysége, a határ összemosódása hódítók és behódoltak, jövevények és őslakók közt. A tengermellék volt a yandar (egység) olvasztótégelye, melyet Enrawell utóbb e néven ismert el teljes teljes jogú tartományként; a hely, ahol az ember nem csak tűrt és engedelmeskedett, hanem – északföldi megjelenése óta először – döntött és rendelkezett is. (...) Arisztokráciája nyilván e hatalom mámorában szánta el magát a pártütésre, melynek kudarca éppoly szükségszerű volt, amilyen kíméletlen a küzdelem, amely megelőzte. Az egység álma egy teljes ezredévre szertefoszlott, Yandart törölték a birodalom térképéről és emlékezetéből, megmaradt lakói üldözöttekké vagy páriákká lettek. Egy részüket az északnyugati vadon nyelte el, egy részük a namosai rokonságnál lelt menedékre. (...) Leszármazottaik, akik a hatodkor alkonyán indultak neki, hogy örökségüket visszaszereztzék, okultak a leckéből: a szövetség, mely az ork vándorlás vérzivatarában fogant frakcióik és az irlav törzsek között, máig érvényben van, az Erigow partvidékén összpontosuló merrán kisebbségre pedig valamennyi hercegség népe testvérként tekint. 


@Draconarius: a Vinisila-hátság Ynev fennállásától az ötödkorig elf birtok, utóbb a rualani orkok hagyományos kirajzási útvonala volt. A Kimérák háborúja többször is végigtarolta; az ynevi hadtörténet két legvéresebb ütközetét, a kohannait és a yalfaharit is itt vívták. Állandó emberi populációja és nagyobb települése ma sincs: a Terrim völgye egyetlen hatalmas árterület Ediomad és Oilan érdekszférái közt, ahová a szúnyogokon kívül csak a fajháborúk veteránjai járnak függő ügyeik végére pontot tenni - nem kimondott Disneyland, na.
A liori nomádok - köztük a wagandák - a Világgerinctől a Quiron-tengerig nyúló Kwyn'Lior síkságot nevezik otthonuknak. A terep átláthatóbb, az éghajlat kedvezőbb; a Hartalos folyamnak és a vele párhozamosan futó karavánútnak hála táplálék és szórakozás is bőven akad.
Azadmard a crantai Trīs tartomány szentélyvárosa volt. Episzkopái az organikus eretnekség bűnébe estek: nem pusztán uralni akarták a természetet, hanem eggyé válni vele. Az istencsászárok hatalmának megrendülése és a kyrek eljövetele közt megpróbáltak a saját lábukra állni, és valamiféle kultuszt összemókolni a rettegő szolganépek kordában tartására. Isteneik nem ur-idanok (v. óceáni korcssárkányok), hanem közönséges hüllők vagy eleven húsból sarjasztott  monstrumok voltak; Azadmard utolsó episzkopája a kyrek érkezésekor önmagát zabáltatta fel velük, hogy kóbor lélekként keseríthesse tovább a győztesek életét. Ő az, akit a toroni haditengerészet a Leviatán című WMC sztoriban csak századok múlva, Avida Dolor segítségével tud végleg eltakarítani.     


@mg-b: az én emlékeim szerint se volt az a Ragg-fok dolog annyira egyszerű... de az is én vagyok, aki szerint nem aljas árulás törleszteni a hazád és a családod ellenségeinek a tanítóid, a barátaid és a bátyád meggyilkolásáért. smile


@alister: abban a Toronban, amit '94 óta paláverben festegetünk, az ilyen horderejű döntéseket nem a concitatorok vagy a császárok, hanem a daumyri hatalmasok hozzák. Akikről nem csak azt tudjuk, hogy bármikor készek a birodalom érdekeit saját ágendáiknak alárendelni (WMC: Észak lángjai), hanem azt is, hogy már a hatodkorban sem folytattak indulati politikát. (JvB: S éjre vált a nap)

A Szigetbirtok természeti adottságai és jól kiépített védművei (WMC: Csepp és tenger) nem a támadók kudarcát, csupán a veszteségeit garantálják. Annak a húsz évnek, amit Toron a P. sz. XX. században Calyd ősapjának megrendszabályozására szánt, a Karnelianok Ifinnel való kiegyezése volt az egyetlen hozadéka. Abaszisz egységét semmi nem fokozza hatékonyabban a toroni agressziónál, amivel Shulur is tisztában van... és főszabályként egyetlen aszisz erőközpont ellen sem alkalmaz nyílt erőszakot.
Calyd Karnelian akkor lett volna igazán bajban, ha a 14. zászlóháború után enged a kísértésnek és elfoglalja Abaszisz trónját. Nem a tetteivel, hanem a tétlenségével nyűgözte le az ellenfelet - az apjából, akit csatlósként is rühelltek és (talán) ők maguk ölettek meg, a hatalmasok az önmérsékletet hiányolták leginkább. A hercegkapitány reálpolitikája nem adta vissza Abaszisz függetlenségét, lakóit azonban (józan kompromisszumok árán) fél évszázadnyi békességgel ajándékozta meg. (Renier: Acél és oroszlán; Vallások és egyházak Abasziszban).

A végére hagytam azt a tételedet, miszerint mg-b az egyetlen rendes pasas köztünk, amiért a kánon által negatíve diszkrimninált Toront nyerni hagyta. Az első felét minden további nélkül aláírom... a második annyiban sántít, hogy az Abbitflotta és a császári haditengerészet meccsét (a fix kettes végeredménnyel együtt) én dobtam a közös kalapba '994-ben.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Gáspár András írta:

Az ynevi meritokrácia (ez is gyönyörű szó - thx Morrola) ágyas- és utódkezelési gyakorlatát a Garmacor vére címadó sztorija tartalmazza. Te nem fogod szeretni, mert a nemek egyenjogúságának feminofasiszta premisszájára és egyéb téveszmékre épül, viszont sokkal átfogóbb képet ad az ynevi rendiségről annál, amit itt (vagy bárhol máshol) nyújtani tudnék. A konkrét válasz, ami nem csak a gdon-pyar tengely népeire érvényes, hanem az összes irodalmi vagy játéktecnikai szempontból releváns ynevi kultúrára, úgy hangzik, hogy
IGEN,
amíg vannak férfiak és nők, lesznek ilyen-olyan módon leguitimizálandó ágyasok és utódok is; illetve
NEM,
az ynevi magaskultúrákban főszabályként nem legtitim a többnejűség; a hamedi emír HH-ban felsejlő háreme gyrmekbetegség/érzékcsalódás/számlaképes magánkupleráj.

Miért ne tetszene? big_smile Az egyenjogúságot még én a klerikál-fasiszta, anarcho-feudlista big_smile  is elismerem, annyira meg az yneviek se buták talán, hogy ennek ellenére a nemek képességei, világnézete stb. általában eltér több ponton, és vannak olyan szerepek, amiket csak az egyik, vagy a másik tud ellátni.
Azt meg mindig is szerettem, hogy megvan Ynev egyedi íze, a földi párhuzamok mellett, még ha néha le kell számolnom a saját illúzióimmal olykor-olykor.

Egyébként mi az oka annak, hogy az erv nemesség szándékosan küzd a kyr színkomplexió ellen?

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Csendbiztos: úgy vannak vele, hogy ha az értékrendjük és az ízlésük ennyire hasonlít az ellenségére, legalább megjelenésükben különbözniük illik tőle.
Az azonosulás és az önfeladás közti határvonal olyan vékony, hogy messzebbről - pl. Gianagból - nem is látszik: az ottaniak a toroniakat gyűlölik, kyr színkomplexiójú honfitársaikat szánják... a divatból fakított hajú városi ervekre viszont mély megvetéssel tekintenek.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Gáspár András írta:

@AThompson: Mirage változata a Max eredeti grafikáját vette alapul, tehát mindenképp az a "klasszikus" forma... az éleket pedig vsz azért hiányolod, mert a Rúnás kísérőszövegben szerepelt, hogy a medál rátétjével vágni is lehet. Ez volt az első verzió, amit 3d-ben megcsináltunk; a pajzsra is rápróbáltam, de nem volt az igazi.
...
Ő pedig nagyrészt én vagyok, és köszöntük... mert kijár az elismerésből Mirage-nak és Sullivan kollégának is.

Üdvözlet!

Kicsit késve, de akkor gratulálok hozzá, ha a címeres/térképösszefoglalós kiadvány legalább ilyen minőségben jelenik meg nekem magam részéről nem lesz panaszom rá. Örvendetes a megélénkült fórumélet a Szkriptórium miatt. smile

A Bárd és a bálványok munkacím alatt futó könyv mivel foglalkozna? És mivel nem szeretnék az lenni, aki a következő Holdfényember kövét a hátadra rakja, ha nem publikus nem sértődöm meg. smile

Lehetséges, hogy tegnap téged láttunk a Linklater film bemutatóján?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

András!

Köszönöm a választ!

Szeretném előre bocsájtani, hogy távol áll tőlem az általad elmondottak megkérdőjelezése (annál sokkal jobban becsülöm a munkádat) és a kötözködés, csupán megérteni szeretnék. KM-ként szeretném tisztázni a kérdést, mert van egy JK-m akinek a hátterében szerepel a terület, s őszintén eddig nem sokat hallottam felőle.  Ezért Vinisilával kapcsolatban további kérdésem lenne, ha nem baj? Renier a Szerafizmus című munkájában említ egy Annalecta Miraculosa nevű töredékes krónikát, amely nem sokkal Godora bukása utánra (kora-hetedkor) datálja azt az öldöklő küzdelmet, melyben két sámánbirodalom csapott össze a Vinisila területén. Mindkét nép szeráfi hagyományt követett. Az általuk tisztelt siyerafok egyike YabiMalech egykori crantai hadvezér és egyben a Szunnyadók egyik vezére, míg a másik Ul’guurga néven említtetik és személyében egy ediomadi ősaquírt tisztelhetünk, aki szokatlanul élénk érdeklődést tanúsít a felvilág dolgai iránt, s a toroni császári futárszolgálat leveleinek homályos célzásai szerint az edioamdi Főhierarcha az ő negyedíziglen leválasztott kisarjadzása volna. A sámánháborút az utóbbi siyeraf és népe nyerte meg.

E Renier tollából származó írás alapján gondoltam nomadizáló népet/népeket sejteni a területen. Az általad elmondottak alapján azonban ezen elképzelésem így nem áll meg („Őshonos emberi populációja és nagyobb települése ma sincs”). Lehetségesnek és az ynevi kánonba illeszkedőnek tartod e ezért,azt az elképzelésem, melyben, összefésültem a Szerafizmus közlését az általad elmondottakkal, miszerint 1. az előbb említett népek úgymond az erőviszonyok tisztázása okán tették át a háborújuk (vö. leszámolásuk) színterét praktikusan és ideiglenesen a Kimérák által korábban már letarolt területre, ahol az ott maradt ryeki eredetű hagyaték még segítette is őket a harc kiteljesítésében. Aztán mivel még számukra sem volt hosszú időn át élhető a légkör visszatértek szállásterületükre. 2. Mindkét nép és siyeraf fente a fogát a területre, hogy azt a befolyási zónájukhoz csatolják, de a háború végén, már a győztesnek sem maradt ereje a megtartására (esetleg a már említett ryeki hagyaték megzabolázásának kudarca miatt).

Szerinted milyen népeket lehet sejteni a Renier által közölt sámánháború szerafista törzsei alatt? Talán Ediomad röghegyei közül erre az időre kitelepülő hegyi embertörzsek lehettek, (már ha élnek ott olyanok az orkokon és goblinokn kívül), vagy a már említett röghegyek vonzáskörzetéből (környező pusztákról) származó nomádok lehettek? Tudom ez utóbbi kérdésben talán magát Reniert kellene kérdeznem, de Ő legnagyobb sajnálatomra nem igen aktív az yneves fórumokon.  Elnézést kérek, ha túlzottan sok voltam és ha úgy látod, hogy csak a helyet foglaltam a fórumon!

Előre is Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@thecsaknorrisz: nem igazán. Még Godonban sem, melynek lakói "zsigerből" varázsoltak: a képesség ellenőrzésének képessége is velük született.
Ami a profán mágiát illeti, a tipikus formája olyan varázslatkonzerv, amit bárki fogyaszthat, de csak szakember tud felbontani. A feltöltetlen varázsjel nem forral vizet és nem űz futrinkát... és a körönként száz tűzlabdát köpő Erőkesztyű is csak papírnehezéknek jó, ha a gazdája nem tudja, hogya kapcsolhatja be a Teremtés művének energiarendszerébe.

@Draconarius: világos, és semmi gond - azért jövübnk itt össze, hogy megbeszéljük ezeket.
A lényeggel kezdem: a konkrét RR anyagot nem ismerem, de biztosra veszem, hogy megáll, és ellentmondást sem érzek közte és az én szkeccsem között. Az a kép, amit egy ekkora tertületről pár mondatban festeni lehet, szükségképpen elnagyolt, én pedig még karikíroztam is , hogy könnyebb legyen félreérteni. smile
Lényeg a lényeg: az, hogy Vinisilának nincsenek milliós városai és nincs saját magaskultúrája, nem jelenti azt, hogy lakossága sincs. Amerikában a "felfede4zése" előtt ötszáz nemzet élt, én pedig nagy bajban lennék, ha bármelyiket (korrekten) meg kéne neveznem... pedig némelyik még ma is létezik, az egész cirkusz pedig potom hatszáz éve tart. A Kimérák háborúját a Zsolt által leírtaktól ennél sokkal hosszabb idő választja el. A "végigtaroltá"-ból nem következik, hogy sivataggá vált vagy kőig leégett, mint az Elátkozott Vidék... de még ha ez történt volna is, egy elf telepítésű erdő k** sokat tud nőni fél világkorszak alatt. A hajnalkori viszonyok nyilván teljesen mások voltak, mint a közép-hatodkoriak, és ugyanennyire eltérhetnek a késő-hetedkoriaktól is. Ne feledd: a teljes intervallum, amit megpróbálunk felskiccelni, közel ugyanolyan hosszú, mint a civilizációnk egész eddigi története. Azért lett kitalálva ekkora zsák, hogy jó sok minden beleférjen - a te szintézised is.
Mindaz, amit a terület sajátságairól tudunk, szerintem épp hogy valóaszínűsíti az RR féle szerafisták (vagy bármilyen más "görbe" úton járó varázshasználók érdeklődését. Törzsek és nemzetségek tucatjai, felvak és kisebb települések százai állhattak/állhatnak ma is a Terrim mentén anélkül, hogy a külvilág tudna róluk. Igazában azért van annyi és akkora fehér folt Yneven, hogy a KM-ek tetszésük szerint  rendezhessenek be a partijuknak játéktereket.
Annak pedig kimondottan örülök, ha jelzed, hogy az adott témában nem voltam elég egyértelmű. A sarkításra/ködölésre vasló hajlamom közismert... ez pedig az a felület, ahol az ilyesminek egyáltalán nincs helye. Az remélhetőleg mindenki számára világos, hogy továbbra sem célunk a kontinens minden szögletét hivatalos tartalommal kitölteni. A M* élménynek meghatározó eleme a felhasználói képzelet szabadsága - ezen semmiképp nem szeretnénk változtatni.
Ez volt a jó hír. A rossz úgy hangzik, hogy a vinisilai lakosság összetételéről momentán lövésem sincs. A részben már közzétett listán csak a legfontosabb és legegzotikusabb népek szerepelnek, hogy megadják az alaphangot; számtalan létezik még. A vinnisilai  szereplők egy része következik a szomszédságból, specifikusakra a közreljövőben aligha lesz időnk. Szóval a KM-ek az új szisztémában sem maradnak kalapálnivaló nélkül. smile
A kalapálás és a szintetizálás tehát jó dolog, és ha egyiki sem segít, még mindig lehet választani - több legitim írói vízió is létezhet egyazon témáról/tájegységről. Hogy mi válik kánonná, nem mi döntjük el -  az olvasói/játékosi közmegegyezésnek kell a megoldásainkat szórakoztatónak és/vagy hasznosnak ítélnie ehhez. Az elsődleges cél - az írott és játszott Ynev közti szakadék áthidalása - nem újkeletű, a szerzők nem tegnap óta ügyelnek arra, hogy mindenkinek maradjon elég mozgástere. Ami elsőre ellentmondásnak látszik, a fenti okból ténylegesen a legritkább esetben az.

@AThompson: a bónuszkötet tartalma kapcsán nagyon korai volna bármit kijelenteni - merőben elvi döntés született arról, hogy minden jóravaló M* kiadónak jár önálló WMC trilógia. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Jaj de jók ezek a "negyedíziglen leválasztott kisarjadzása" típusú víziók, reménykedem, hogy szép lassan, de készül a kráni krónikák, démonsintérrel és minden hasonlóval. smile

A Vinisila kapcsán is látszik, hogy a fórumot olvasgatva sokszor beleesünk abba a hibába, hogy próbáljuk elképzelni, hogy mi történt az egyes nevesített események között a különböző tájegységeknél, de amíg olyan mérföldköveket használunk, mint Kyria, Hatodkor és társai, addig hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy mekkora időtartamokról is van szó. A földi történelemben is mi minden történt 100 év alatt, még a kevésbé felgyorsult/dokumentált időszakban is...! De az tény, hogy a képzelet szárnyalhat. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Gáspár András írta:

@alister: abban a Toronban, amit '94 óta paláverben festegetünk, az ilyen horderejű döntéseket nem a concitatorok vagy a császárok, hanem a daumyri hatalmasok hozzák.

és

Calyd Karnelian... ... tétlenségével nyűgözte le az ellenfelet - az apjából... ...a hatalmasok az önmérsékletet hiányolták leginkább.

Akkor, ha jól értem, a Hatalmasok Calyd esetében a "jobb egy fickó, aki nincs odaértünk, de képes realistán gondolkozni, mint egy veszett kutya, még ha utóbbi a miénk is" elvet követik.

A végére hagytam azt a tételedet, miszerint mg-b az egyetlen rendes pasas köztünk

Ilyet nem mondtam, és nem is mondanék.

amiért a kánon által negatíve diszkrimninált Toront nyerni hagyta.

Azért régebben ők is nyertek pár Zászlóháborút. smile Bár meg kell hagyni, az utóbbi időkben csúnyán rájuk jár a rúd (amiben, számomra úgy tűnik, a Hatalmasok és a Lobogók titkos "aknamunkájának"* legalább akkora szerepe lehet, mint az Északi Szövetség és a pártján álló kalandozók erőfeszítéseinek)

*: nem ez a legjobb szó rá, de a Hatalmasokat ugye (ugye?) nem igazán érdekli a ZH-k kimenetele, mert ők nagyobb léptékben gondolkoznak, míg a Lobogók legjobb tudomásom szerint a konfliktus fenntartásában, és nem az eldöntésében "érdekelek"

az Abbitflotta és a császári haditengerészet meccsét (a fix kettes végeredménnyel együtt) én dobtam a közös kalapba '994-ben.

Kíváncsi vagyok, hogy ha te írtad volna meg, akkor miben lett más, mint mg-b verziója.

+1

de az is én vagyok, aki szerint nem aljas árulás törleszteni a hazád és a családod ellenségeinek a tanítóid, a barátaid és a bátyád meggyilkolásáért.

Bocsánat, de ezt a kizárólag a toroniak szemszögéből értettem, mármint hogy szerintük volt árulás Calyd lépése.


mg-b írta:

azt a porrá zúzást évekig tartó előkészítés, és bonyolult politikai machinációk előzték meg

Persze, emlékszem rá, plusz volt egy kvázi belső emberük is. Az előkészítésben Toron jó, elég, ha ezt, vagy a két utolsó Zászlóháború kezdését nézzük.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Üdv!

Ezt a kérdést egy másik topicban tettem fel, persze tudhattam volna, hogy ide kellett volna egyből tenni, de naiv voltam big_smile Valaki fel tud világosítani?

"A crantai Elfeledett Istennőnek Amirrnak (Lamirr, Vérasszony stb.), van valami köze a riegi Annirhoz, aki egybeolvadt Antohhal (vagy az ő képében tetszeleg)?"

Ja, és ezt találtam egy fórumon:

"Biztosan jó világ a Magus is, de amikor beleolvastam a világába, hmmmm, akár az adóbevallásomat fürkésztem volna. Lapos, unalmas, egysíkú az egész. A Titán világa viszont olvasmányos, érdekfeszítő, és tele van egyedi karakterekkel."

Bírom a Titánt én is, na de mégis. Hallatlan big_smile Jót mosolyogtam.

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@alister: Toron főszabályként valóban hatékonyabb az előkészítésben, mint a kivitelezésben: azok a hatásköri interferenciák, amik a zászlóháborúk alatt rendszreresen összezavarják a parancsnoki láncolatát, békeidőben sokkal kevésbé ártalmasak. Ha a tét kisebb, a hatalmasok érdeklődése lanyhul, a beleszólási vágyuk lohad, az abszolút nepotizmus egy darabig abszolút monarchiaként (vö. hatékonyan) működik... aztán valahol valaki átlép egy határt, aminek a létezéséről se tud, a boszorkányerőd sötétjében bili csörömpöl, izzanak  a telefonok... és kezdődik elölről az egész.
A folyamat természetével az érintettek is tisztában vannak, de tenni nemigen tudnak ellene: a negatív módosító hagyomány és intézményrendszer szinten is kódolva van, csak a struktúra szétverésével orvosolható. A hatod- és hetedkor összes kimérájának (ti. Kyria-klónjának) megvolt a maga fejlődéstani zsákutcája, Toron ezen a ponton érte el a magáét: ugyanazért nem tud nagyot nyerni, amiért nagyot veszíteni sem.
A hatalmasok kétségkívül megtaláltak egyet az ynevi arany középutak közül - egy kevésbé agresszív társadalom (értsd: bármelyik ellenfelüké) talán végig is tudna menni rajta.

Abbitkirálynő: nem tudtam volna megírni. Ez tipikusan az a könyv, amihez második generációs szerő és közönség kellett... ahhoz pedig,  hogy egy lefutott meccsre vonatkozó utalásból az Inomi-érában m* klasszikus szülessen, speciálisan mg-b.
Meg persze Renier, aki anno várost csinált az Ifin névből; az ő abasziszi skiccei adták a szikrát, ami a nyomokban országra emlékeztető férceményt az ezredforduló táján életre keltette.


@Csendbiztos: nem vagyok ám az az univerzálkulcs, aminek időnként látszom. lol  Ezt a Lamirr/Annir dolog a "gőzöm se sincs" kategória, úgyhogy ez itt csak egy ösztönös igen.

A Titánban tényleg vannak emlékezetes karakterek. Nekem pl. máig megvan a helyi robinhúd, aki úgy halt meg, hogy fának hajtott a lovával... pedig a könyvbe csak egyszer lapoztam bele.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

OFF

Gáspár András írta:

@Csendbiztos: nem vagyok ám az az univerzálkulcs, aminek időnként látszom. lol

A "látszat csal" szöveget úgysem hisszük el.  lol

Gáspár András írta:

A Titánban tényleg vannak emlékezetes karakterek. Nekem pl. máig megvan a helyi robinhúd, aki úgy halt meg, hogy fának hajtott a lovával... pedig a könyvbe csak egyszer lapoztam bele.

Már megfogadtam, hogy mikor ezt a fórumot olvasom, akkor nem iszok. A "helyi robinhúd, aki úgy halt meg, hogy fának hajtott a lovával" szöveg kis híján halálosnak bizonyult. De legalább van humorod.  big_smile

ON

Rémálmod leszek...

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@András: köszönöm a választ.

OFF
Haverokkal olvasgatjuk a fórumot, és kb. köpni-nyelni nem tudunk. Próbálgatjuk a 94-es alapkönyv meg egy pár regény alapján összerakni a világot, de mindig rájövünk, hogy sokkal mélyebb a nyúl ürege mint gondolnánk
ON

I want you to remember, Clark…in all the years to come…in your most private moments…I want you to remember…my hand…at your throat…I want…you to remember…the one man who beat you."
Batman

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Csendbiztos írta:

Illetve ha jól emlékszem Skandar Graunnak is voltak nem túl kellemes kalandjai Felicével, és járt a démonistennő síkján a Felinián is. A M.A.G.U.S. és Káosz sztorik Felicéje azonos?

Skandar Graunnak a Káosz szívében és folytatásaiban egy Maldyce nevű farkasfejű, alakváltó nősténydémonnal voltak kalandjai. A Káosz szíve valóban egy másik létsíkon, a Limbón játszódik, ahol Maldyce először szerepel. Később követi Skandar Graunt Worlukra, aki segítségképpen megidéz egy Lensver  (Leon Silver) nevű "démont" Cherubionból. 
Felice és Felinia nem szerepel egyik Skandar Graunos sztoriban sem.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Kedves András,

szeretnék gratulálni az új kiadásban megjelent köteteidhez, remélem fogynak rendesen. De mivel nekem már (sajnos? szerencsére?) megvannak ezek ilyen-olyan kiadásokban, végül úgy döntöttem, hogy majd a G3-ra, vagy a KSZ3-ra rohanok be a DV boltjába. ;-)

És egy kérdés: az új kiadású könyvek (pl.: Megkövült napvilág, Csepp és tenger) borítóin nem Ynevhez kapcsolódó, hanem "szimpla" fantasy vagy egyéb témájú képek vannak. Megkérdezhetem, hogy ennek mi(k) az oka(i)? Csak mert jobban esne, meg tán jobban is passzolna, ha pl. a Csepp és tenger borítójáról mindenki kedvenc Gorduinja nézne ránk vissza.

Valamint egy kalap ihletet a készülő könyvekhez és a szabálykönyvhöz!

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Mab Tee: ismertél volna legénykoromban! Nálam hatékonyabban káeurópai viszonylatban nem csinált magából bohócot senki. big_smile

@maszerk: M* borítón főszabályként csak olyan képeket használunk, amik akár Ynevhez is készülhettek volna - ez az általad említett kettőre is áll. Az ilyeneket közfelkiáltással választjuk négy-öt, esetenként még több esélyes közül. Főleg azért, mert minden szempontból simább ügy olyanért fizetni, amiről tudod, hogy tetszik, mint Max után Tier Nan Gorduint festetni a... kivel is? Kirával esetleg, akinek vannak remek borítói, de megbízatósági szempontjából egy Lancia Thesis, és a momotóniát is rosszul tűri: ha kétszer ugyanazt kéred tőle, jobbik esetben csak a képek jellege fog különbözni (G1, G2) a rosszabbikban a minőségük is (Airun1, Airun2). Amit a WMC novellák korábbi (egykötetes) válogatására csinált, Gorduinnak jó volt, borítónak nem annyira. Azok a megoldások, amiket te generikusnak érzel, borítónak minden esetben jók - a kötet szempontjából ez a legfontosabb; hogy magamat is megtalálom bennük, csak a ráadás.

Garantáltan jó borítót csináltatni pedig nem egyszerű. Az a fajta belföldi  jómunkásember/asszony, aki képes minőséget volumenben termelni, rég nem a könyvpiacon nyomul. Az alkalmazott grafika elvben arról szól, hogy azt kapod, amit szeretnél. A gyakorlatban csak az ízlések és a pofonok garantáltak. Soha senki nem fog jobb Gorduin borítót csinálni a Max féle HH-nál, ami nálam simán veri mindkét BSZ verziót. Kár hogy elment, mielőtt ezt személyesen is elmondhattam volna neki.
Lényeg a lényeg: eltelt húsz év, Gorduinról mindenki tudja, hogy néz ki - aki ránéz az új Keleti szélre vagy a Csepp és tengerre, láthat egy-egy darabot az én Liangszanomból és Erionomból is.
   
Igény persze  mindig is volt/lesz figurás borítókra, és a DV sem adja fel egykönnyen: a házon belül mostanság nem Obi-wanban, hanem Kovács Péterben van minden remény. smile  Az antológiapár forró-hideg/fiú-lány/odaverős-borongós ellentétre épülő kötettervét remekül kivitelezte, és nem is űnik nehéz embrrnek ahhoz képest, amennyire tehetséges. A következő lépcsőfok a G3 lesz, a többit meglátjuk.

A jókívánságokat pedig köszönjük. A szöveg miatt annyira nem aggódom, de a grafikával ott is gondok lesznek.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

András, köszönöm a választ, valamint szeretném jelezni, hogy a KSZ borítója nekem is nagyon bejött, csak pl. az aranyfejű nénin néztem nagyot, meg az assassinon, akibe nem tudtam belelátni Gorduint, de  amúgy mindkét borító tetszett, mert igényes és stílusos munkák, csak Yneven nem tudtam kihez/mihez/hova kapcsolni őket. big_smile
De a lényeg úgyis a tartalom és abban nincs vetélytársatok!  wink

PS.: Tavaly nyáron JvdB dedikált nekem néhány könyvet az Allee melletti standon és ott az egyik háttérben álló (talán DV-s) úriember említette, hogy RR dolgozik a Kráni krónika folytatásán. Erről te esetleg tudsz erről valamit, vagy őt magát kéne megkérdezni? Ha az utóbbi, akkor hol lehet ezt megtenni?

Utoljára maszerk szerkesztette (2013.08.24. 08:54:44)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

maszerk: ennek őszintén örülök.
Ami a képeket illeti, a nő a maszkban nem személy, inkább allegória - a címé, ami az ynevi köznyelvben aranyat jelent, és az azonos című sztoriban sokak vesztét okozza. A férfi a kámzsában nem Gorduin (aki a kötetben sem szerepel), hanem a Halk szókkal... ős-nekromantája, Jahrim Ohru/Qirin Den Jeir.
Kráni krónika: RR valóban említette, hogy dolgozik rajta, amivel házon belül és kívül is nagy örömet okozott... aztán valahogy elaludt a dolog. Továbbra is csak az a két fejezet van nálam, amit még 2010-ben kaptam tőle.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Assassin alatt a CST borító alakját értettem. ^^

Sajnálattal hallom, mert a Kráni krónika az egyik kedvencem, de gondolom az ihlet, meg a múzsák már csak ilyen szeszélyesek.
Gondolom RR-t még a fehér orkokkal sem lehet "motiválni" lévén immunis, mivel ősibb náluk.  big_smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Üdv!

Volt ez a diskurzus az erigowi nagyhercegség témáról. Nyilván András és Dragondark járatosabb nálam a földi párhuzamok és ynevi viszonyok terén, de nem lehetséges, hogy az ÉSZ készítői elégséges történelmi oknak gonolták azt a tényt, hogy Erigow még az egységes nagy erv királyságból vált ki, és az uralkodóik ezzel is jelezték és legitimálták küldetésüket? Persze ez már csak elmélet kérdés, mert már eldöntetett, csak érdekel a téma, és az okosabbak véleménye.

Akkor most a Kermir puszták totál megszűntek, vagy csak összezsugorodtak, eljelentéktelenedtek? Pár szót hallhatnék a hetedkori Észak-nyugati Vadon természeti, "társadalmi", politikai viszonyairól? Előre is köszönöm.

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@maszerk: és így mindjárt értem is - elnézést.
A "kámzsás fószer a tetőn" számomra sokkal inkább M* mint AC mém - lásd a kétkötetes Karnevál alapkiadás borítópárját.
A CST-ben, pontosabban a Jutalomjátékban, két efféle figura is szerepel: Gorduin és a Mallior-szekta orvlövésze, akire a Rotundában vadászik..     

@Csendbiztos: hogy a készítők mit gondoltak, csak ők tudnák megmondani. A földi párhuzamok alkalmazhatóságának korlátairól már beszéltünk - ehhez a kérdéshez is könnyebb az ynevológiai oldalról közelíteni.
Az ÉSZ ad egy tényközpontú olvasatot az erv történelemről, az erv kultúráról és mentalitásról viszont alig beszél.  Utóbbiak kapcsán mindmáig a  WMC szövegeiből származó, nagy zöldben összefoglalt és SUM-ban árnyalt koncepció az  irányadó. Eszerint az irlav harcos nép, az erv társadalom pedig máig megőrizte törzsi jellegét. Mindaz, amit vezéreik viszálykodásáról és annak elcsitultáról tudunk, valószínűsíti, az erősorrend vezető helyén állandósított Eligor viselkedése konkrétan bizonyítja is, hogy övéi nem sokat adnak a címekre - a legitimáció forrásának mindmáig az erőt tekintik. Az ereni kék herceg eltűnése csak statégiai értelemben hátráltatta a Szövetséget - az erv alfahím kiiktatásával a fekete hadurak az ellenség egész társadalmát szétzilálhatták volna.
Hogy mennyiben indokolt/ésszerű az irodalomban és a szabálykönyvekben 15+ éve hercegként emlegetett figurákat a fentiek ismerete nélkül/annak dacára átcímezni, igazában nem kérdés. Itt van helyette egy másik: el tudod képzelni a felzúdulást, ami abból lett volna, ha én próbálom meg? smile

Kremir puszták: változat a fenti témára. A VP idejében erdő, a WMC sztorikban - a teljesség igénye nélkül: Észak lángjai (92), Két hold (94) és Prófécia (98) - erdő; az azóta keletkezett forrásokban és az új világleírásban is az.
Hogy a másik változat honnan jött és kinek volt annyira fontos, hogy a régi stábbal való egyeztetés elvi lehetőségét is feláldozza a kedvéért, nem tudom... és a szubsztancia nélküli, önmagukat éltető téveszmék megszűntethetősége kapcsán is vannak kételyeim.  Meglátjuk, kitakarni sikerül-e őket, hogy több szerzői korosztályt lehetőleg ne vezessenek meg.

Ami az északnyugati/tanagrai vadont illeti, a legátfogóbb képet - a fentebb említett írásokon túl - a Keleti szél kahrei prológusa és az oldalon is megtalálható Vadon című kezdemény adja. A friss anyagok több világkorszakban is megmutatják - a Nagyok seregeinek gyülekezőhelyeként, bálványaik szabadtéri tárlataként, az elfek Alamójaként és az irlavok őshazájaként is.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Üdv!

Lehet, hogy nem a legjobb helyre írok, de remélem mint itt kezdő fórumozónak elnézitek ha így van.

Kérdés: A varázstárgyak gyakorisága, például egy varázslónál mennyire reális Ynev világában? Most elsősorban a játékra gondolok. Egész pontosan például a varázslóbotba írt varázsrúnák, esetleg könyvbe vagy egyéb helyre készített kisebb varázslatokra gondolok, amire nem szeretne  a varázsló folyton manát ki adni ha szüksége van rá. Elképzelhető egy rúnamágiában jártas varázslónál, hogy akár egy tucatnyi kisebb trükknyi varázs tárgyal van felfegyverezve?

Egy varázslat működése?: Átformázás, ha jól emlékszem nem ír semmit róla ez a varázslat leírás, hogy a végső varázsjel kimondása után, az anyag milyen gyorsan jut az új formájába? Ha egy félig földben lévő mondjuk 40 kilós követ megnyújtok 2 méter hosszúra egy a kőtől 1 méterre lévő ember felé akkor mi történik?

És végül talán a legidevágóbb kérdés: Wayne Chapman: Halk szókkal, sötét húrokon. Jól vettem le a borítószövegről, hogy a könyvben előkelő helyen szerepel Airun, és Alyr? Mind a két szereplőt igen csak kedvelem de kiváltképp kíváncsi lennék valamire ahol Alyr is kicsit többet mutatkozik egy gyakran feltűnő mellékszereplőnél. Lehet ez a könyv amit keresek? smile

U.I.: Azt hiszem a kérdéseim java az Ynev világa topichoz jobban illett volna, de kissé elriasztott azzal, hogy ott ezzel ellentétben jó pár napja nem érkezett válasz valaki kérdésére  roll