Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Minden Iker beleolvas a Quarsba? Tehát az összes tudja többé-kevésbé sikeres módon használni az árnyak hatalmát? Emiatt is csodálkoztam az Alidarban történteken. Egy corron (alacsony rangú Iker) használta a könyvben, meg egy északi is szerintem ( Geor dar Khordak ), bár benne nem vagyok biztos.

Tisztelt András!

Morgenáról lesz még valami hír? A Fiúról / a khótorr papról, Ilho-mantari tőréről, Borostyánszem Udiáról? Illetve mely könyvek foglalkoznak vele a Morgena könnyeit és Toront leszámítva.

Illetve zászlókérdés, nem furcsa, hogy egy Arel istennő hitét valló a hatodik fekete hadúr, már ha a bíborgyöngyök sorozatot vesszük. ( Bár még sehol se láttam frissülve, hogy Mazaine ül Alidax trónján)

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Kedves András!

A Voltakkal kapcsolatban szerettem volna érdeklődni, de a 15. zászlóháború hullámverései úgy tűnik közbeszóltak. smile smile Megtisztelnél a válaszoddal! Előre is Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Assayn: ez az árnyék dolog kicsit a "tudnak-e lőni a kommandósok?" felvetésre hajaz, és a válasz is ugyanúgy hangzik rá: általában igen, aztán a terepen kinek több haszna van belőle, kinek kevesebb. smile
Viccen kívül: amikor az ÉL-t írtuk, a Quars legfeljebb pajzán gondolatként létezett; azon se lepődnék meg, ha a születését épp az általad említett szövegrészek valamelyike ihlette volna. Ami Alidart illeti, ott az Ikrek - egyebek közt - a dorani titkosszolgálattal és azzal az északi embervadász hagyománnyal kerültek szembe, aminek a szektájuk egy kései vadhajtása. Lásd még:
http://www.ynev.hu/cikk/eszakfolde_embervadaszai/
http://www.ynev.hu/cikk/eszakfolde_embe … ai___resz/
Ami Morgenát illeti, ez megint csak Péter asztala, a kérdést engedelmeddel továbbítom neki.
Zászlók, hadurak: a BGY sorozatot (is) jegyző Renier kolléga azt üzeni az ilyenekkel, hogy Yneven a személyiséget éppúgy nem a beosztásuk határozza meg, mint a Földön - képeskönyvi példának ott a nagyon hülye köztársasági elnök esete. Írói/olvasói szempontból annál érdekesebb egy karakter, minél kevésbé felel meg a vele kapcsolatos közhelyeknek. Alidax úrnőiről köztudott, hogy nem szolgálják, hanem használják a fekete lobogójukat, egyik-másik pedig (köztük az Alidarban csúnyán járt Sinil Dialaid) Daumyr nagyjaival is ugyanezt tette. big_smile

@Draconarius: kösz a figyelmeztetést, ez majdnem elsikkadt. Szóval.
A Voltak, ahogy a Csepp és tenger alapkiadása belógatta őket, biztosan nem azonosak azokkal, akikkel a kyrek háborúztak. A félreértés gyaníthatóan a Leviatán című WMC sztoriból ered, és jól példázza, miért nem kell minden kóbor mítoszból intézményt csinálni: amit az ember egy-egy jól hangzó kifejezés mögé képzel, főszabályként sokkal ijesztőbb annál, amit bárki mondani/mutatni tud neki.
A klasszikus Voltak - azok, akiknek tengerén Igrain Reval szerint "a Nagyok távozta óta sem ember, sem más jóakaratú fajzat nem élt" - ugyanazok, akiket az ynevi teremtésmítosz Aquí, Mung és Mvah gyermekeiként emleget: a Kilenceket szolgáló ősfajok, akik úmadarr során szerzett érdemeik elismeréseként az egész világot maguknak követelték. Az avatárok sokukat eltörölték Ynev színéről - ennek a büntetőhadjáratnak a következménye az a tektonikus sebhely, ami a néhai Arsestől (ma Karkvin és Szindvil) a távol-nyugati partvidékig húzódik, és egyetlen kort sem hagy elmúlni saját kataklizma nélkül.
A megmaradt Voltakat emlegetjük manapság kráni és ediomadi aquirokként.

És még pár adósság:

@kergely: a múlt század nyolcvanas éveiben valutából a német, hűtőládából a jugoszláv, lektűrből az angolszász számított autentikusnak - azt mindenki tudta, hogy ott iparszerűen van űzve a szórakoztatás. smile  Mivel fantasyt itthon senki nem írt, saját nevet tenni a borítóra azt üzente a vevőnek, hogy "nem csak belföldi gagyi vagyok, hanem gyenge kezdő is." A magyar szerzők könyveit a terjesztők nem kérték (ilyen ma már nemigen fordul elő) vagy harmadannyit rendeltek és adtak el belőlük, mint az angolszász álnevűekből (ez ma is így van, csak nemigen emlegetjük.)

@Mirage, dragondark: a Thor Universal esete annyiban egyedi, hogy a képzelet szüleményeként kezdte, de utóbb ténylegesen is létrejött, hogy a vagyonértékű jogokkal ne történhessen meg az, ami egy évtizeddel utóbb megtörtént. A copyright egyetlen valóban fiktív eleme az "eredeti" cím volt, amit akkor hagytunk el, mikor a törvényben átminősült szándékos félrevezetéssé. A Cherubion ennek nyomán tért át a zseniálisan ironikus "A cím angolul: xxxxx" formulára, amiben esszenciálisan testesül meg a rendszerváltás korának szelleme. big_smile

Jó móka volt... és a DV nélkül mára nem is lenne szép emléknél több.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

András!
Ha jól értelmezem, akkor a Voltakból van két un. csoport. Az egyik a klasszikus, az úmadarrt túlélő gyülekezet, akik a kráni és ediomadi ősaquírokhoz mérhető hatalmasságok szintjén mozognak.. Egykori, máig is szunnyadó tengermélyi városaik a Csepp és tengerből ismert Szigetbirtokhoz közel nyugszanak  és esetleges megébredésük igazi apokalipszist vonna maga után. A másik társulat tagjait is Voltaknak nevezték a kyrek (ki tudja miért?). Ezek korokkal később Kyriával akaszkodtak össze (a Toron-ban található információk alapján), talán valami tengermélyi hatalmi harc következtében, talán a quironi vizek birtoklásáért. Nagy háborúság volt és a kyrek csak nagy áldozatok árán (szinte elpusztult Frieglund  tartománya) tudtak felülkerekedni. Ez utóbbiak közzé tartozhatnak talán azok a fajzatok, akik az elf-aquír háborúk után a tenger alá költöztek (pl. urr-idanok). Ha jól emlékszem a narvani angyalszobrok is a Voltak fegyvereiként említettnek, vagy legalábbis az őket működtető mágikus erővonalak felépítéséhez közük lehetett. Ez azt is feltételezi, hogy e fajzatok valamikor a szárazföldre is léptek (talán Frieglund bukásakor?) és időlegesen iga alá vonták a partvidéket.  Nem tudom jól gondolom e?

Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Draconarius: ez az egyik lehetőség... ha azt tekinted axiómának, hogy a jogszerűen megjelent kiadványok minden mondata (a keletkezés időrendjétől és a szövegek belső logikjától függetlenül) egyformán igaz.

A B verzió úgy hangzik, hogy a Toron számos szerzője közül valaki nem ismerte eléggé a CST és a Leviatán vonatkozó részeit, nem látta maga előtt a Szigetbirtok és Narvan relatív helyzetét (a marannasi és az argureni partszakasz bő Budapest-Moszkva távolság) az azadmardi közkatonákat pedig Voltaknak gondolta azon az alapon, hogy mindkettő dél-quironeiai és halszagú. smile

Az egészet meg lehetett volna oldani úgy, hogy kitalál a szörny-vársok lakóinak egy másik nevet. Már ha ragaszkodunk a konkrét városok konkrét lakóihoz, amivel végső soron Ediomadot tükrözzük meg/devalváljuk ugyanúgy, ahogy a Toron a Voltakkal teszi. Vannak kiküszöbölhetetlen ellentmondások, amiket csak kölcsönös engedményekkel lehet (úgy-ahogy) feloldani - a hiányos forrásismereretből/gondatlanságból fakadó hibákat javítani is elég. A konzisztencia fontos, de komplett motívumok/frakciók egyedi jellegének feláldozását szerintem nem indokolja. A Voltak/ur-idanok, stb. addig érdekesek, amíg egy van belőlük. A CST Oren-legendájának yamm-haikanja sosem állította, hogy a Voltak közül való, csupán közvetítőnek ajánlkozott... és a három kulcs sem kimondottan szokványos kapuhoz készült, ha emlékszel. Amiről a hagyomány azt állítja, hogy a víz alatt van, fizikai értelemben bárhol lehet - a lényeg az, hogy nem látható.

Frieglundnak sem ártott volna saját bukást kitalálni a Rualan-sztori megtükrözése helyett. Ami egyfelől unalmas, másfelől az adott helyen és időben egyszerűen nem áll meg. Hogy Orwellát és az orkokat mi motiválja, világos. Az ősfajoknak viszont, amik az ötödkor hajnala óta szuszpenzorra szorított tenyérrel rettegnek Kyriától, konkrétan semmi okuk háborút kezdeni ellene, mikor saját mércéjükön csak öt percet kéne várniuk, hogy magától összeomoljon. Miért hoznának bármiféle áldozatot egy területért, ahol nem élhetnek, amit sem megszerezni, sem megtartani nem tudnak... ami konkrétan létezni sem létezett még, mikor a fajtájuk kiszorult a napvilágról? (ld. Sherwood: Hőseposz) A CST új kiadásának Abaszisz függelékében ragasztottam erre mindenféle szépségtapaszokat, de ezeken a részeken a Toron következő kiadásában is csiszolni kell majd. Ami a munkánk természetes velejárója egyébként, és senkinek nem kell szégyenkeznie miatta.
 
Az angyalszobrok úgy a Voltak fegyverei, ahogy a tenger a Voltak tengere: mindhármat a néphagyomány nevezte ki annak. Az ősfajoké inhumán kultúra, ami köztudottan inhumán bálványokat szolgált - a szobrok valószínűleg hadizsákmányként érkeztek a Sheralon túlról, és Ynev első humanoid lakói, az Elveszettek készítették őket.
A néphagyomány szempontjából persze ők is Voltak, mivel már nincsenek. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Köszönöm András a kimerítő választ!
A narvani angyalszobrok kapcsán említetted az Elveszetteket. Lehet róluk többet tudni? Mikor éltek yneven, mi volt a kultúrájuk sajátossága stb? Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Nézegetem, hogy mi lesz itt a nyolcadkorban és felmerül a kérdés: Délen mi jót csinálnak a népek? Mármint azután, hogy elkenték a Kékarcú (kék)arcát? Kránra nézve gondolom az Északi zászlópörgetők meg a csetepatéik nem jelentenek túlzott veszélyt (pfffft....mi jelentett valaha is Kránra nézve közvetlen veszélyt), de egy korforduló azért náluk is közbeszólhat egy csomó dologban. Meg aztán Shadon. Ott mi lesz? (Személy szerint én a Triatos fölbomlására és a papság fokozatos hatalomátvételére gyanakszom...) Ha jól gondolom Pyaron meg próbál valami vírusirtót írni a Dúlás 2.0 ellen

I want you to remember, Clark…in all the years to come…in your most private moments…I want you to remember…my hand…at your throat…I want…you to remember…the one man who beat you."
Batman

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Üdv' a d20 Alapkönyvben és a Geofrámiában jónéhány morzsa van a déli változásokkal kapcsolatban.
Röviden: Ranagol megvonja szakrális támogatását a gorvikiaktól, és elindul/folytatódik az a folyamat amit Kárn színeváltozásának neveznek (A misztikus Egy darabjai egyre több dologra kezdenek emlékezni)
Gorvik és Shadon perszonálunióban egyesül Linora/Lianna Pentangelin uralkodása alatt, ami nem megy egyik napról a másikra.

P. sz. 3720-as évek eleje: ...Militarizalodas a shadoni-gorviki közeledést rossz szemmel néző Pyarronban, vallásreform és tisztogatás Nagy-Shadonban, melyet északon máris Új-Gondonként emlegetnek (Geofrámia idézet)

A Manifesztációs háború alaposan átrendezi Ibarát.
Mindenki a Hardzsról, az újbirodalomról, vagy a "zárvány államokról" -a háborút a nehezen járható déli hegyvidéki területeken átvészelt, Sobirából létrejött Shahr el-Dzsangí all'Tubeta Dzsíahról (röviden el-Dzsangí), illetve az amund összeomlás után alapított Új-Hamedról beszél. (d20)

Hradzs vagy Hardzs Raszil próféta által egyesített állam, ahol egyetlen istent tisztelnek.
el-Dzsangi Kráni befolyás alatt áll (kell a Fű)
Új-Hamed Rahim el-Haszra birtoka.

Még egy morzsa: Dzsangi határai ma nagyjából azonosak a hajdani Madobáével. Délről Gur-Ennaim, a nyugati Kereskedő Hercegségekből szerveződött fanatikus katonaállam... határolja. (d20)

P. sz. 3800-as évek dereka: Északon két újszülött nagyhatalom, délen a Hardzs, a hallgatásba burkolózó Krán, a hitéhez makacsul ragaszkodó Pyarron és a körkörös védelemre berendezkedett Nagy-Shadon dacol a Fekete Hold hatalmával.... (Hetedkor alkonya, Geofrámia)

Az, hogy ezekből mi fog ténylegesen megvalósulni, az egy másik tészta.
Ehhez kapcsolódva: készülget a manifesztációs Háború harmadik kötete?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Na pont olyan téma van, ami engem is foglalkoztat épp.

Először is a Gorvikot alapító szakadárok, milyen vallásúak voltak alapvetően? Az nyilvánvaló, hogy nem lehettek ranagoliták. Valami romlott Domvik hit, eretnek arcokkal?

A perszonálunió esetén a vallási ellentétek, hogyan simulnak el? Mert oké, nem kell azonos vallás a két államnak, feltéve ha az uralkodó valamilyen téren felette állna a dolgoknak, vagy egy harmadik hitet vallana, de ez nem áll fönn. Vagy ha az egyik vallás nyilvánvalóan fejlettebb és az uralkodó azt gyakorolja, de ez sem igaz. Hiába ismeri meg újra önmagát az Egy, az anyagi világban ez csak lassan idézhet megértést, elfogadást a hívekben. Hiába hagyja magára Krán Gorvikot, évszázadokat nem lehet egyik pillanatról a másikra eltörölni, annyira csalódnának, hogy elviselnek egy Domvik hitű uralkodót, vagy az erősebb diktál alapon elfogadják?


Az ój szabálykönyv népei között lesz északi nomád, emrelin, dahuti nomád, és hasonlkó kicsi de említett népek? Mert ha anur van, akkor ezek is beleférnek, sőt több esély van egy ilyen játékos karakterre, mert az anur, az kb az elar szintjén van játszhatóság terén, egyiknek se egyszerű kijutni a hazájából, de nem példátlan.

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@dragondark: ahogy azt többször jeleztem itt és másutt is, a Hradzs a rég megszűnt Nyolcadkor munkacsoport elgondolása, aminek részleteit mostanra talán csak Boomen és Raon ismeri. Ami a többit illeti, nagy vonalakban megáll ugyan, változatlan formában újra és újra beidézni viszont nem célszerű, mert - háborús időkben született dokumentum lévén - szándékos dezinformációkat is tartalmaz.

@Csendbiztos: az Amanovik-féle elhajlás - ahogy az a G2 függelékéből kiderül - ún. ariánus eretnekség, ami Domvik hetedik arcát Ranagollal azonosítja. A dolog gyökerei a egészen a godoni idők három arcáig nyúlnak vissza, és szétfeszítik a fórum kereteit; a Garmacor sorozat hátralévő opuszai nagyrészt erről szólnak.

Nomádból konkrétan hétféle van a játszható emberfajok között (dahuti épp nincs), az anur felvetéssel viszont nem értek egyet: nevesített anur kalandozót ismer a kánon, elart (jó okkal) egyet sem.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Először is köszönöm a gyors választ.

Gáspár András írta:

Nomádból konkrétan hétféle van a játszható emberfajok között (dahuti épp nincs), az anur felvetéssel viszont nem értek egyet: nevesített anur kalandozót ismer a kánon, elart (jó okkal) egyet sem.

Kár a dahutakért, én bírom őket. Elar meg valóban csak RR szerafistás anyagában szerepel kalandor/kalanozó szerepben. Na sebaj, majd a kiegészítőkben.

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Gáspár András írta:

...ahogy azt többször jeleztem itt és másutt is, a Hradzs a rég megszűnt Nyolcadkor munkacsoport elgondolása...Ami a többit illeti, nagy vonalakban megáll ugyan, változatlan formában újra és újra beidézni viszont nem célszerű...

Üdv' én úgy gondolom, hogy a D20 és a Geofrámia hivatalos kiadvány, így a benne írtak -bizonyos korlátok között- hitelesnek mondhatóak, ezért is merészelek belőlük idézni (no meg azért, mert relatíve nehezen beszerezhető forrásokról van szó).
Talán jobban kellett volna hangsúlyoznom, hogy az érintett témák erős fenntartásokkal kezelendőek.
Ezért a figyelmetlenségemért elnézést kérek, valamint figyelembe véve a kérésedet a közeljövőben kevesebbet fogok ezekre hivatkozni az ibarai témáknál.

Más. Örömmel látom, hogy újabb novella pályázat lett kiírva, a téma is remek, ideális a jubileumi évhez.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

dragondark írta:

Más. Örömmel látom, hogy újabb novella pályázat lett kiírva, a téma is remek, ideális a jubileumi évhez.

Hasonlóképp érzek én is. Egyébként ha jól olvastam a segédanyagban van egy kavarás, mert Dacchul kánnál az van írva, hogy a "keleti barbárok (korg) fejedelme" -  ez már át lett itt tárgyalva, majd lehet javítani kéne, vagy nem tudom

Annó még a Bíborgyöngyök kapcsán felvetült, hogy talán a Renier féle Geor ciklus a BGY-hez hasonló szerkezettel (egybefüggő sztorik ifjú titánoktól, RR átkötéseivel) megkapná a várva várt 3. részét. Ebből elindult valami, vagy kósza ötlet maradt?

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Csendbiztos:
Köszönöm az észrevételt, utánanézek.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Üdv' az én olvasatomban a korg ("jövevény") szó kettős jelentésű.
1. gyűjtőfogalom, az északi kontinensen így neveznek valamennyi barbár kalandozót, legyen az ramagar (keleti barbár), lequir (Kalidar) vagy karrag népcsoportból.
2. A barbárok népeknél a korg =szabad vadász, olyan harcos, aki egyetlen kánnak/hadúrnak sincs elkötelezve.

Nem tom' ki hogy van vele, de nekem nagyon nem tetszik a Dacchul név, szerintem a Dakul sokkal jobb.

Ha pedig valaki lemaradt volna, Kornya Zsolt a Geor ciklusról
http://www.ynev.hu/forum/viewtopic.php?pid=23616#p23616

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Igen ám, de a keleti barbárok az ogalik, akik lovas nomádok kozák-tatár-hun szerű fickók, a nagykán valóban hódoltat korgokat, akik harcolnak a seregében, de az említett megfogalmazásban a régi félreértés élhet tovább, mely a két rasszt, népcsoportot azonosnak tartja.

Tehát akkor van némi esély Georra big_smile Bár a némi Kornyánál általában semminek fordítható.

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

András!

Az Anyrok alkonya függelékében van szó a ryeki démonhitről és a ryeki Hatokként nevezett külvilági dhaemonokról entitásokról -elég kevés van róluk a függelékben-. A kérdésem, hogy ez a dhaemonos téma kanonikusnak tekinthető e vagy sem, s ha igen lehet valami bővebbet tudni a Hatokról és kultuszaik hatodkor utáni sorsáról, esetleges továbbéléséről? Egy modulhoz próbálok anyagot gyűjteni és ehhez kellene némi információ.

Köszönöm!

„Nem moccan a medve. Nem moccan a vadkan. Lesték egymást: mi lesz? …Kavargott a hó, gomolyogtak a testek. Sárga meg veres cseppekben fröccsent szerteszét s olvadozott a havon a testek párája, a nyár, a vér…”

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Doran mágusai döntően melyik istenhez fohászkodnak?
Mesterségüket tekintve Adron lenne a logikus választás, de sosem olvastam még csak utalást sem arra, hogy bármelyik varázsló Adron segítségéért imádkozna, vagy neki áldozna (leszámítva az Északi Szövetség Doran-térképét, amelyen a belső város egyik terén egy nagy Adron-templom látható). De pl. Alyr Arkhon is Darton híve.

@András: Pyarron! - De a városé vagy az államszövetségé a címer?

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Csendbiztos írta:

Igen ám, de a keleti barbárok az ogalik...

Ez nem egészen így van.

A keleti barbár és a korg név a kezdetek óta (Rúna 1/6, Harcosok-Barbárok-Gladiátorok kiegészítő) összekapcsolódik. Idézet: "keleti barbárok...a hierarchia megkülönbözteti az ún. szabad harcosokat és a korgokat. A korg hozzávetőleges fordításban vadászt, kóborlót jelent - a nagyvilág számára azonban a korgok kasztja a Barbár kaszt"

Az én értelmezésben ez úgy módosul, hogy a keleti barbár gyűjtőfogalom a J'Hapina és a K'Harkad környékén élő népekre. Így ide tartoznak az Ogalik (szabad harcosok?) és Korgok is. Ez magyarázza Dakul kán nomádjainak említését is, és azt is, hogy Dakul a keleti barbárok (korg) egyik fejedelme.

Amikor a keleti barbárok harcba szállnak Quironeiában, akkor -feltehetőleg- számos népből (ogali, korg stb) tevődnek össze a hordáik. A kontinensen ezért nem tesznek különbséget köztük.

A kavarodást az okozza, hogy a netre kikerült munkaanyag (Ynev népeiről) egy része kizárólag az ogalikat nevezi keleti barbároknak. Ez az én figyelmemet is elkerülte, amiért elnézést kérek az illetékesektől.

Az ellentmondás orvosolható, mert a munkaanyag nem hivatalos, javítható. Bizonyára az alkotóknak erre is meg van/lesz a megoldás. Ha van egy kis szerencsénk, Gáspár András is megossza velünk erről a témáról a gondolatait.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Dragondark: Nehezemre esik veled vitába szállni, mert sokkal pengébb vagy a témában, mint én, meg tényleg csak apró részletekről van szó. De fenn kell tartanom, hogy az említett szövegrész azt sugallhatja, azok számára, akik nem bújják annyit a fórumot mint mi, hogy keleti barbár=korg, ami nem igaz.

Az is téves elismerem, amit én mondtam, miszerint az ogali=keleti barbár, másképp kellett volna fogalmaznom. Földi példával élve, a Kelet Barbárok valóban egy gyűjtőfogalom egy nomád államalakulatra, melyet elsősorban nem a közös nyelv és etnikum tart össze, hanem egy erős kéz, hasonló kultúra (mármint a többségnél) és persze egy egyedi ynevi specifikum a lobogó (bár szakrális, isteni legitimitás a Földön is szerepet játszott, nem csekély mértékben). Mindezen belül az ogali a fő államalkotó törzseket foglalja magába (melyeknek persze eredete, szokásai nem teljesen egyeznek meg, de mára mégis összeforrtak úgy-ahogy), és a kán is ennek a komplexumnak a fia, legalábbis ezekre a csoportokra támaszkodik legnagyobb mértékben.

Ezenkívül a kán birodalmába sok más népcsoport is beletartozik, egyrészt a korábbi népesség maradványai, gondolom sokanka már csak a nemzetségi eredetmondája utal a származására, de nyilván vannak földműves nemzetségek a crantai vagy shiruda időkből. A hegyek nyilván teli vannak apró maradványnépekkel (a hegyeknek már csak ilyen a természete lásd Kaukázus), aztán a rablófejedelmek körül quironi söpredék, a káni udvarban külhoni mesteremberek, hivatalnokok (sőt elképzelhető, hogy kialakulófélben van egy kancellária is, persze a kérdés, hogy ez toroni, sinemossi stb nyelvű legyen - ez saját következtetés, nincs forrásom, csak földi analógia szintén - pl. türk birodalom szogd városai, kancelláriája), aztán vannak még hódoltatott városok.

Végül vannak korgok (ramagarok, karragok) akik varég-viking szerű fickók, de ennek az etnikumnak csak egy töredéke él a Keleti Barbárok kánságában (kicsit olyan a helyzetük mint a hun birodalom germán törzseinek, részei a birodalomnak, idomulnak az urakhoz, de mégse olyan szoros az egység), és közöttük vannak ugyebár a szabad vadászok, akik a korg nevet megismertették a világgal, hála harciasságuknak és kalandvágyuknak.

Utoljára Csendbiztos szerkesztette (2013.08.10. 11:49:15)

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

A kik?


Nem ártana összeszedni a népeket, mert kb. két korty kakaó között elvesztettem a fonalat. Nem ártana egy demográfiai térképet összerakni akár MS Paintben, mert kezd nagyon lexikálissá válni a dolog.

Az emrelinek visszakerülnek Ynevre? lesznek amazonok? Ez nemlett, finoman szólva retcon-olva anno a fórumon? Azt hiszem András pont tőled kérdeztem egyszer.

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Morrola: A kérdésedre a válasz "igen", legalábbis a magus.hu-n ilyen választ kaptam, némi kidolgozás kell nekik, de ott vannak, ahol voltak big_smile

A Keleti Barbárok téma röviden annyi, hogy van ugye a térképen "Keleti Barbárok" által fémjelzett kis földszeletke, ahol igen nagy kavarodás van, hála a régebbi kiadványoknak, elég ha megnézed Dragondarkkal való diskurzusunkat.
Véleményem szerint a lényeg a fórumos hozzászólások (itt említve a szürkecsuklyás, és régi valhallás anyagokat), az Andrással való egyeztetés, és a magus.hu-n kiadott munkaanyag alapján annyi, hogy ez egy nem túl centralizált barbár államalakulat, melyet jelenleg Dacchul kán ural, aki egy fekete hadúr. Ennek a komplexumnak a legjelentősebb etnikuma az ogali (és nem a korg/karrag/ramagar nép), ami kemény, vérengző, vad lovasnomád törzseket foglal magába.
Korgok is élnek itt ugyan, de ők másutt is élnek, mert egész quironeiába szétrajzottak, pl. az ediomadi és toron közötti partvidék lequirjei. Eredetük és kultúrájuk erősen eltér az ogalikétól. Közülük kerülnek ki a klassszikus barbár kasztba tartozó karakterek is, akik az ún. szabad vadászok társadalmi csoportjába tartoznak, akik nem tartoznak egyik fejedelem uralma alá sem, bár talán különféle testvériségeket alkothatnak, mert az ÚT-ben említés szintjén megjelent a Baere Skark, ami érinthetetlen szent őrültek csoportosulása. Tehát nem minden korg barbár kasztú úgymond, csak egy töredékük. Így nem árt felkészülni, nehogy meglepődjünk, amikor láncinges, sisakos korgok szilárd pajzsfalával találkozunk, félmeztelen, őrjöngő eszelősök helyett.  big_smile

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Sötét Ezredes: Adron mellett Dreina- és Krad-kultuszt is el tudok képzelni Doranban. A hitélet másodlagos, lévén a dorani mágia godoni komponense eredendően vallástalan. A Darton-hit a Szarvtorony iskolájának sajátja.
A címer valóban pyarroni, mégpedig a régi város pajzsának selmovita verziója, amiről a tűzben leolvadt az aranyozás. (A fém elszíneződései ilyen kicsiben nem látaszanak, de azok felelősek a "piszkos" összhatásért.) Ó-Pyarron puritán irányvonalára jellemző, hogy lényegében változatlan formában tartotta meg.

@Morolla: a népek össze vannak szedve - nem ártana megvárni, mit akarunk kihozni ebből ez egészből, mielőtt a régi anyagok ellentmondásai alapján ítélkezél. Emrelinek, amazonok nem lesznek, ezt valóban kitárgyaltuk már itt a fórumon. Ami az embernépek listáját illeti, az világosan megkülönbözteti egymástól a korgot és a keleti barbárt, az utóbbi legszámosabb és legjellemzőbb képviselője az ogali - pont. Ha valaki az új rendszerben keleti barbárral szeretne játszani, alapból választhat ogalit vagy elogalisodott korgot... illetve bármilyen más emberfajt, amibe a KM beleegyezik.

A Dakúl Dacchul írásmódja nekem is új; fogalmam sincs honnan származik és mi indokolja. Ránézésre toroni átírásnak mondanám. smile

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

Gáspár András írta:

Emrelinek, amazonok nem lesznek

Ez ugye csak annyit jelent, hogy (egyelőre?) nem lesznek a játszható népcsoportok között? Nem hinném, hogy egyrészt érdemes őket ignorálni a világból, mivel ha már az orkoknak is van egy "amazon" törzsük, az embernépeknek miért ne lehetne, másrészt nem igazán rondítottak bele senki levesébe, mert egy jelentéktelen népcsoport (gondolom a dahutiak is emiatt maradtak ki elsősorban), és a háttérsztorijuk is kellően sejtelmes, konkrétumok nélkül. Továbbá nem is biztos, hogy lehetséges, mert szerepeltek egy mindenki által ismert, szeretett és használt kiegészítőben, na és persze a kártyajátékban, így akarva akaratlanul Ynev részeivé váltak, nem mellesleg a magus.hu-n is ezt a választ kaptuk a kérdésre: "Eddig nem találkoztam a fejlesztők közül senkivel sem, akinek bármi gondja lett volna velük. Inkább színesíteni kell őket."

A barbárok esetében jól fog jönni a tisztázás, nem is értem, hogy hogyan alakulhatott ki ez a kavarodás, mármint miért nem figyelt oda erre senki a valhallás időkben, de ez már lényegtelen, hisz idén na 20 éves a M.A.G.U.S. , mondhatni nagykorú big_smile , hosszú, eseménydús életet kívánok neki.

Viszont érdekelne pár dolog Felicéről, nem kellenek konkrétumok, kőbe vésett igazságok, csak ynevi mesék, hiedelmek, elméletek. Mi köze van az anurokhoz (Rúna), a kyr alsó pantheonhoz (Geoframia), az opálhajóshoz, a nokturnákhoz?
Illetve ha jól emlékszem Skandar Graunnak is voltak nem túl kellemes kalandjai Felicével, és járt a démonistennő síkján a Felinián is. A M.A.G.U.S. és Káosz sztorik Felicéje azonos?

"A bitófán is csak addig nehéz, míg hozzá nem szokik az ember!"

 

Hozzászólás: Gáspár András írói fóruma #2

@Grubernator: Как насчет rutracker.org?

@Morolla: köszöntem. smile

@Csendbiztos: az én dolgom nem a fejlesztők korlátozása, hanem a konkrét kiadványok kiszolgálása. Amit írok, az alapkönyvre vonatkozik - a már most is nyilvános náció template alapján bárki elkészítheti a neki leginkább hiányzó népeket.
A magus.hu policy szinten nem mond határozott nemet semmire. Ha felteszed ott a kérdést, milyen sors vár a méltatlanul hanyagolt ürgüblükre, nagyjából ugyanazt a választ fogod kapni.